Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Voluminnstillinger

Voluminnstillinger Justerer volumet for film i åtte trinn. Dette elementet vises kun under filmavspilling. 1 [Meny] t [Avspilling] t [Voluminnstillinger] t ønsket verdi. z Justere volumet under avspilling [Voluminnstillinger]-skjermbildet vises når du trykker nederst på kontrollhjulet mens du spiller av film. Du kan justere volumet mens du lytter til den faktiske lyden. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 94 NO

Spesif. Utskrift Du kan spesifisere hvilke og hvor mange kopier av stillbilder du lagret på minnekortet, som du vil skrive ut på et senere tidspunkt. Merket (utskriftsbestilling) vises for registrerte bilder (DPOF: Digital Print Order Format). 1 [Meny] t [Avspilling] t [Spesif. Utskrift] t ønsket innstilling. DPOF-innstill. Flere bilder Opphev alle Datopåskrift På Av Kommentarer Velger bilder for utskriftsbestilling. 1Trykk på midten for å velge antall ark. For å avbryte DPOF må du trykke og holde på midten, inntil DPOF-merket slås av. 2Gjenta operasjonen på alle bilder du vil skrive ut. Fjerner alle DPOF-merker. Stiller inn hvorvidt DPOF-merkede bilder skal datostemples når de skrives ut. • Du kan ikke legge til et DPOF-merke på film. • Du kan legge til DPOF-merker på opptil 998 bilder. • DPOF-registrering fjernes ikke etter utskrift. Det anbefales at du fjerner den etter at du har skrevet ut stillbildene. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 95 NO