Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

AF-lys AF-lyset gir

AF-lys AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser. Det røde AF-lyset gjør det enkelt for kameraet å fokusere når lukkerknappen trykkes halvveis ned, inntil fokuset er låst. 1 [Meny] t [Oppsett] t [AF-lys] t ønsket innstilling. Auto Av Kommentarer AF-lyset er aktivert. AF-lyset er ikke aktivert. • Du kan ikke bruke AF-lyset når: – [Autofokus] er satt til [Kontinuerlig AF]. – [Landskap], [Nattscene], [Håndholdt kamera i halvlys] eller [Sportsbilder] i [Scenevalg] er valgt. – [Panoramafotografer.] er valgt. – [3D-panorama] er valgt. – filmopptak pågår – du bruker et objektiv med A-fatning (selges separat). • Når AF-lyset brukes, er innstillingen av [Autofokusområde] ugyldig, og AF-området er angitt med en stiplet linje. AF fungerer med prioritet for sentrumsområdet og området rundt sentrum av bildet. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 96 NO

Rødøyereduksj. Når blitsen brukes, utløses den to eller flere ganger før bildet tas, for å redusere problemet med røde øyne. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Rødøyereduksj.] t ønsket innstilling. På Av Kommentarer Blitsen utløses alltid for å redusere problemet med røde øyne. Bruker ikke Rødøyereduksj.. • Fest og hev blitsen for å bruke Rødøyereduksj. • Du kan ikke bruke [Rødøyereduksj.] sammen med [Smilutløser]. • Rødøyereduksj. vil kanskje ikke gi de ønskede resultatene. Det avhenger av individuelle forskjeller og de aktuelle forholdene, som f.eks. avstanden til motivet, eller om personen på bildet ser mot eller bort fra forhåndsblinket. z Hva skyldes problemet med røde øyne? Pupillene utvides i mørke. Blitslyset reflekteres fra blodkarene på baksiden av øyet (netthinnen). Det er dette som forårsaker "røde øyne". Kamera Øye Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Netthinne 97 NO