Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Autovisning Du kan

Autovisning Du kan kontrollere det lagrede bildet på LCD-skjermen rett etter at det er tatt. Du kan endre den viste tiden. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Autovisning] t ønsket innstilling. 10 sek. Viser den innstilte tiden. 5 sek. 2 sek. Av Kommentarer Viser ikke noe. • Ved autovisning vil bildet ikke vises i vertikal stilling, selv om du stiller inn [Avspill.visning] på [Roter autom.]. • Selv om [Rutenettlinje] er stilt inn på [På] ved opptak av [3D-panorama] eller [Panoramafotografer.]- bilder, vises ikke rutenettlinjen i autovisning. • Før bildet vises, kan et ubehandlet bilde vises midlertidig, avhengig av innstillingen, som [DRO/Auto HDR], [Myke hudtoner-effekt]. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 98 NO

Rutenettlinje Stiller inn om rutenettet skal vises eller ikke. Rutenettet vil hjelpe deg å justere bildekomposisjonen. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Rutenettlinje] t ønsket innstilling. På Av Viser rutenettet. Viser ikke rutenettet. z Kontrollerer rammen for filmopptak Ramme for film Den rammen som vises når [Rutenettlinje] er stilt inn på [På], vil vise i hvilken grad motivet er innenfor rammen. Dette setter deg i stand til å justere komposisjonen ved å gå nærmere eller lenger bort fra motivet. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 99 NO