Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Klargjøre batteripakken

Klargjøre batteripakken Lad opp NP-FW50 "InfoLITHIUM" batteripakken (inkludert) før du bruker kameraet for første gang. x Lade batteripakken "InfoLITHIUM"-batteripakken kan lades selv om den ikke er helt utladet. Den kan også brukes selv når den ikke er ladet helt opp. Klargjøre kameraet 1 2 Sett inn batteripakken i batteriladeren. • Skyv inn batteripakken til du hører et klikk. Koble batteriladeren til For USA og Canada stikkontakten. Plugg • CHARGE-lampen slås av når ladingen er avsluttet. • For å lade opp et helt utladet batteri ved en temperatur på 25 °C tar det rundt 250 minutter. CHARGE-lampe For andre land/regioner enn USA og Canada CHARGE-lampe Strømkabel NO 12

Kommentarer • Ladetiden avhenger også av hvor mye strøm det er igjen på batteriet, samt ladeforholdene. • Du bør lade batteriet ved en omgivelsestemperatur på mellom 10 °C og 30 °C. Batteriet blir muligens ikke ladet opp slik det skal, utenfor dette temperaturområdet. • Koble batteriladeren til den nærmeste stikkontakten. • CHARGE-lampen kan blinke raskt når batteriet brukes første gang eller når det ikke har vært brukt på en stund. I så fall skal du ta ut batteriet fra laderen og sette det inn igjen. Lad det deretter opp. • Ikke forsøk å lade batteriet igjen rett etter at det er ladet opp, eller når det ikke har vært i bruk etter lading. Dette vil påvirke batteriytelsen. z Bruke kameraet i utlandet — strømkilde Du kan bruke kameraet, batteriladeren og AC-PW20 vekselstrømadapteren (selges separat) i alle land eller regioner hvor nettspenningen er mellom 100 V og 240 V vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz. Det er ikke behov for en elektronisk transformator, og bruken av en slik kan forårsake feil. Klargjøre kameraet x Sette inn den ladede batteripakken 1 Åpne dekselet ved å skyve på skyvebryteren på dekselet. NO 13