Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

2 Sett batteriet helt

2 Sett batteriet helt inn mens du trykker på låsehendelen med enden av batteriet. Låsehendel Klargjøre kameraet 3 Lukk dekselet. x Kontrollerer det gjenværende batterinivået Undersøk nivået med de følgende indikatorene og prosenttallene som vises på LCD-skjermen. Batterinivå Høyt Lavt "Batteriet er tomt." Du kan ikke ta flere bilder. Merk • Det viste nivået kan være feil under bestemte forhold. z Hva er en "InfoLITHIUM"-batteripakke? En "InfoLITHIUM"-batteripakke er et litiumionbatteri som har funksjoner for utveksling av informasjon relatert til bruksforholdene for kameraet. Når du bruker "InfoLITHIUM"-batteripakken, vises gjenværende batteritid i prosent i henhold til kameraets bruksforhold. NO 14

x Ta ut batteripakken Slå av kameraet og skyv låsespaken mot pilen etter at du har forsikret deg om at tilgangslampen er slukket. Vær forsiktig så du ikke mister batteripakken. Låsehendel Sette på/ta av objektivet Kameraet leveres med påsatt objektiv. Se trinnene nedenfor når du skal sette på andre objektiver. Sett strømknappen på kameraet til OFF før du setter på eller tar av objektivet. 1 2 Hvis dekselet eller emballasjelokket er festet, må du fjerne det fra kameraet eller objektivet. • Skift objektiv raskt på et støvfritt sted, for å unngå at støv eller rusk kommer inn i kameraet. Sett på objektivet ved å plassere de hvite indeksmerkene på objektivet og kameraet rett overfor hverandre. • Hold forsiden av kameraet nedover for å unngå at det setter seg støv på innsiden av kameraet. Hvite indeksmerker Klargjøre kameraet NO 15