Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Slå på kameraet og

Slå på kameraet og stille inn datoen Første gang du slår på kameraet, vil skjermbildet for innstilling av dato/tid vises. Klargjøre kameraet 1 2 Still strømbryteren til ON for å slå på kameraet. Skjermbildet for innstilling av dato/ tid vises. • For å slå av kameraet, still strømbryteren til OFF. Trykk midt på kontrollhjulet for å bekrefte [OK]. 3 Velg området ditt ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet og trykke på midten av det. 4 Trykk på høyre eller venstre side av kontrollhjulet for å velge de enkelte elementene, og trykk øverst eller nederst, eller drei det, for å velge den numeriske verdien. Sommertid: Slår på eller av sommertid. Datoformat: Velger format for datovisning. • Midnatt vises som 12:00 AM, midt på dagen som 12:00 PM. NO 20

5 Gjenta trinn 4 for å stille inn de andre elementene, og trykk deretter midt på kontrollhjulet. Merk • Du kan ikke overføre datoen til bildene på dette kameraet. Ved å bruke "PMB" som er lagret på CD-ROM-platen (inkludert), kan du lagre eller skrive ut bilder med dato. Se "PMB Help" for nærmere enkeltheter (side 59). x Ny innstilling av dato og tid/kontrollere nåværende klokkeinnstilling Trykk på [Meny], og velg så [Oppsett] t [Dato/tid-innst.] (side 27, 52). x Opprettholde dato- og tidsinnstilling Dette kameraet er utstyrt med et internt, oppladbart batteri som styrer datoen, klokken og andre innstillinger, uansett om kameraet er slått av eller på, eller om batteriet er installert eller ikke. Se side 73 for mer informasjon. Klargjøre kameraet NO 21