Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Kommentarer • Lyden av

Kommentarer • Lyden av kameraet og objektivet kan komme til å tas opp under filminnspilling. Du kan deaktivere lydopptak ved å velge [Meny] t [Oppsett] t [Filmlydopptak] t [Av] (side 27, 51). • Den kontinuerlige opptakstiden for en film avhenger av omgivelsestemperaturen og tilstanden til kameraet. • Meldingen "Kameraet er for varmt. La det kjøle seg ned." kan bli vist når kameratemperaturen øker, for eksempel når modus for kontinuerlig fotografering er valgt. I så fall skal du slå av kameraet og vente til det er klart til fotografering igjen. Spille av bilder Mestre grunnleggende bruk 1 Trykk på (avspillingsknappen). Det siste bildet som ble tatt vises på LCD-skjermen. (avspillingsknapp) x Velge bilde Dreie kontrollhjulet. x Spille av film 1 Trykk på (Bildeindeks) på kontrollhjulet i avspillingsmodus. Seks bilder vises. NO 24

2 3 Trykk gjentatte ganger på venstre side av kontrollhjulet for å velge (film), og trykk så på midten av hjulet. For å gå tilbake til stillbildeavspilling velger du (stillbilde) (side 45). Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede filmen, og trykk på midten av det. Under filmavspilling Pause/fortsett Spole fort forover Spole fort bakover Justere volumet Slette bilder Bruk av kontrollhjulet Trykk på midten. Trykk på høyre side, eller drei den med urviseren. Trykk på venstre side, eller drei den mot urviseren. Trykk nederst t øverst/nederst. Du kan slette det bildet som vises på skjermen akkurat nå. Mestre grunnleggende bruk 1 Vis det ønskede bildet, og trykk på [Slett]. [Slett] NO 25