Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

2 Trykk midt på

2 Trykk midt på kontrollhjulet for å bekrefte [OK]. Trykk på [Avbryt] for å avbryte operasjonen. [Avbryt] [OK] Mestre grunnleggende bruk z Slette flere bilder Velg [Meny] t [Avspilling] t [Slett] for å velge og slette flere enkeltbilder på en gang. NO 26

Bruke kontrollhjulet og skjermknappene Med kontrollhjulet og skjermknappene kan du bruke forskjellige kamerafunksjoner. x Kontrollhjul Under opptak er funksjonene DISP (Vis innhold) og (Eksp.-komp.) tilgjengelige fra kontrollhjulet. Under avspilling er funksjonene DISP (Vis innhold) og (Bildeindeks) tilgjengelige fra kontrollhjulet. Når du dreier eller trykker på høyre/venstre/øvre/nedre del av kontrollhjulet i samsvar med skjermvisningen, kan du velge innstillingselementer. Du velger ved å trykke på midten av kontrollhjulet. Pilen betyr at du kan dreie kontrollhjulet. Mestre grunnleggende bruk Når det vises ulike alternativer på skjermen, kan du bla gjennom dem ved å dreie eller trykke på øvre/nedre/venstre/høyre del av kontrollhjulet. Trykk midt på for å velge. NO 27