Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Bruke opptaksfunksjonene

Bruke opptaksfunksjonene Angi funksjonen ved bruk av Fotokreativitet Du kan bruke kameraet intuitivt med Fotokreativitet fordi skjermbildet er konstruert mer for intuitive arbeidsoperasjoner enn det vanlige skjermbildet. Du kan ta et bilde med noen enkle arbeidsoperasjoner, og lett lage kreative bilder. 1 Trykk på [Meny], og velg så [Opptaksmod.] t (Intelligent Auto). 2 Trykk midt på kontrollhjulet. Skjermbildet Fotokreativitet vises. [Meny] 3 4 Kontrollhjul Velg det elementet du vil stille inn, ved å dreie på kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. (Bakgr. uskarp): Justerer hvor uskarp bakgrunnen skal være. (Bildeeffekt): Velger ønsket effektfilter for opptak. (Myke hudtoner-effekt): Justerer nivået for myke hudtoner-effekten. (Selvutløser/Kontinu. fremtrekk): Stiller inn den 10-sekunders selvutløseren/tar bilder kontinuerlig med høy hastighet. (Livlighet): Justerer hvor livlig bildet skal være. (Farge): Justerer fargen. (Lysstyrke): Justerer lysstyrken. Velg ønsket innstilling ved å dreie på kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. Skjermbildet endres tilbake til fotokreativitetsskjermbildet. Gjenta trinnene 2–4 for å kombinere de forskjellige funksjonene. NO 30 Merk • Fotokreativitetsfunksjonen er kun tilgjengelig når et objektiv med E- fatningsobjektiv er montert.

z Avspilling i Fotokreativitet-modus I Fotokreativitet-modus vil et trykk på -knappen gi tilgang til avspillingsmodus for Fotokreativitet. Trykk på [Tilbake] for å gå tilbake til opptaksmodus, slik at du kan ta opp med samme innstilling. x Gjøre bakgrunnen uskarp på en enkel måte (Gjøre bakgrunnen uskarp) 1 2 Velg (Bakgr. uskarp) (side 30). Gjør bakgrunnen uskarp ved å dreie på kontrollhjulet. : Drei den med urviseren for å fokusere : Drei den mot urviseren for å gjøre uskarp Trykk på [Avbryt] for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden. • Du kan ta opp en film med en verdi som er justert med uskarphetseffekten. Merk • Uskarphetseffekten vil kanskje ikke være veldig tydelig, avhengig av avstanden fra motivet, eller av det objektivet som brukes. Bruke opptaksfunksjonene z For å oppnå bedre resultater med Bakgrunnen uskarp • Flytt deg nærmere motivet. • Øk avstanden mellom motivet og bakgrunnen. NO 31