Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

x Bildeeffekt 1 2 Velg

x Bildeeffekt 1 2 Velg (Bildeeffekt) (side 30). Velg ønsket effekt ved å dreie på kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. (Plakateffekt (farge)): Skaper et abstrakt inntrykk med klare kontraster, ved å vektlegge primærfargene kraftig. (Plakateffekt (s/hv)): Skaper et abstrakt inntrykk, med klare kontraster i sort/hvitt. (Popfarge): Skaper et livlig inntrykk ved å understreke fargetonene. (Retrofoto): Skaper inntrykk av et gammelt fotografi med sepiafargetoner og falmede kontraster. (Delfarge): Skaper et bilde som bare inneholder oppgitte fargen, mens andre farger er omgjort til sort/hvitt. (Veldig lyst): Genererer et bilde med den angitte atmosfæren: Lys, transparent, eterisk, kjærlig, myk. (Sterk kontrast sort/hvitt): Genererer et bilde med store kontraster i sort/hvitt. (Lekekamera): Skaper inntrykk av et lekekamerabilde, med skygger i hjørnene og ekstra tydelige farger. NO 32

Justere lysstyrken for stillbilder (eksponeringskompensasjon) Du kan justere eksponeringen i trinn på 1/3 EV i området –2,0 EV til +2,0 EV. 1 Trykk på (Eksp.-komp.) på kontrollhjulet. 2 Endre skjermvisningen (DISP) 1 Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede verdien, og trykk på midten av det. Hvis bildet er for lyst, må du justere [Eksp.-komp.] i retning av –. Hvis bildet er for mørkt, må du justere [Eksp.-komp.] i retning av +. Trykk på DISP (Vise innhold) på kontrollhjulet. Bruke opptaksfunksjonene 2 Trykk gjentatte ganger på DISP for å velge den ønskede modusen. Under opptak Gr. skjerminfo: Viser grunnleggende opptaksinformasjon. Viser lukkerhastigheten og blenderåpningen grafisk, unntatt for situasjoner der [Opptaksmod.] er stilt inn på [Intelligent Auto] eller [Panoramafotografer.]. Skjerminfo: Viser opptaksinformasjon. Ingen skj.-info: Viser ikke opptaksinformasjon. Under avspilling Skjerminfo: Viser opptaksinformasjon. Histogram: Viser luminansfordelingen grafisk, i tillegg til opptaksinformasjonen. Ingen skj.-info: Viser ikke opptaksinformasjon. NO 33