Views
4 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

x

x Panoramafotografer./3D-panorama Når du beveger kameraet horisontalt, tar kameraet flere bilder og setter dem sammen til ett panoramabilde. 1 2 Velg (Panoramafotografer.) eller (3D-panorama) (side 34). Rett kameraet mot kanten av motivet, og trykk så lukkerknappen helt ned. 3 Panorer over hele det aktuelle området, mens du følger instruksjonene på LCDskjermen. Denne delen kommer ikke med. Fremdriftsindikator Merk • Kameraet fortsetter å fotografere under [Panoramafotografer.]-opptaket, og lukkeren fortsetter å klikke, inntil opptaket er avsluttet. NO 36

z Spille av rullbare panoramabilder Du kan rulle gjennom panoramabilder fra begynnelse til slutt ved å trykke på midten av kontrollhjulet mens panoramabildene vises. Trykk på det igjen for å stoppe rullingen midlertidig. Viser det viste området av hele panoramabildet. • Panoramabilder spilles av med den inkluderte programvaren "PMB" (side 59). • Panoramabilder som er tatt med andre kameraer, kan kanskje ikke vises eller rulles (scrolles) på riktig måte. x Lukkerprioritet Du kan gjengi et motiv i bevegelse på ulike måter ved å justere lukkerhastigheten, f.eks. ved å fryse bevegelsen med høy lukkerhastighet eller med spor av bevegelse, ved hjelp av lav lukkerhastighet. 1 2 Velg S (Lukkerprioritet) (side 34). Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede verdien, og trykk på midten av det. Bruke opptaksfunksjonene NO 37