Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

z Lukkerhastighet Når

z Lukkerhastighet Når du bruker en høyere lukkerhastighet, ser et motiv i bevegelse, som f.eks. en løpende person, biler eller sjøsprut, ut som om de er fastfrosset. Når du bruker en lavere lukkerhastighet, fastholdes et spor av bevegelse i bildet, noe som gjør det mer naturlig og dynamisk. x Blenderprioritet Du kan justere fokusområdet, eller gjøre bakgrunnen uskarp. 1 2 Velg A (Blenderprioritet) (side 34). Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede verdien, og trykk på midten av det. • Du kan ta opp en film med en verdi som er justert med uskarphetseffekten Blenderprioritet. NO 38

Velge blitsmodus 1 Sett på blitsen og hev den (side 18). 2 Trykk på [Meny]. [Meny] 3 4 Drei kontrollhjulet for å velge [Kamera] t [Blitsmodus], og trykk på midten av det. Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede modusen, og trykk på midten av det. (Blits av): Utløses ikke, selv om blitsen er hevet. (Autoblits): Utløses i mørket og i motlys. (Fyllblits): Avfyres hver gang du trykker på lukkerknappen. (Sakte synkron.): Avfyres hver gang du trykker på lukkerknappen. Med langsom synkronisering kan du ta klare bilder av både motivet og bakgrunnen. (Ettersynkron.): Avfyres like før eksponeringen er fullført, hver gang du trykker på lukkerknappen. Motivets bevegelse fanges inn som lysspor i bildet, så det virker mer naturlig. • De valgbare elementene i blitsmodus avhenger av fotograferingsmodus (side 56). Bruke opptaksfunksjonene Blitsavstand Rekkevidde for den medfølgende blitsen avhenger av ISO-følsomhet og blender verdi. F2.8 F3.5 F5.6 ISO200 1 – 3,5 m 1 – 2,8 m 1 – 1,8 m ISO1600 2,8 – 10 m 2,3 – 8 m 1,4 – 5 m NO 39