Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Bruke

Bruke avspillingsfunksjonene Forstørre det bildet som skal spilles av (Forstørr) 1 Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus. 2 Vis det bildet du vil forstørre, og trykk så på [Forstørr] (midten av kontrollhjulet). (avspillingsknapp) 3 4 Drei kontrollhjulet for å justere skaleringen. Kontrollhjul Trykk øverst/nederst/høyre/venstre på kontrollhjulet for å velge den delen du vil forstørre. • Du kan avbryte operasjonen ved å trykke på [Avslutt]. NO 44

Vise bildelisten 1 Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus. 2 Trykk på (Bildeindeks) på kontrollhjulet. Seks bilder vises på en gang. (avspillingsknapp) 3 Drei kontrollhjulet for å velge et bilde. • For å gå tilbake til visning av enkeltbilder, må du velge det ønskede bildet og trykke på midten av kontrollhjulet. z Veksle mellom stillbilde og film Det er enkelt å skifte bildetype på bildeindeksen. Trykk gjentatte ganger på venstre side av kontrollhjulet for å velge (stillbilde) eller (film), og trykk så på midten av hjulet. Du kan ikke vise stillbilder og film på samme indeksskjermbilde. Bruke avspillingsfunksjonene NO 45