Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Vise bilder på en

Vise bilder på en TV-skjerm For å vise bilder som er lagret på kameraet på en TV, trenger du en HDMIkabel (selges separat) og en HD-TV utstyrt med en HDMI-kontakt. 1 Koble kameraet til TV-en med en HDMI-kabel (selges separat). Til HDMIkontakten HDMI-kabel Til HDMIkontakten Merk • Bruk en HDMI-minikontakt i den ene enden (til kameraet) og en plugg som passer for tilkobling til TV-en i den andre enden. z Vise bilder på en 3D-TV Du kan se 3D-bilder som er tatt opp med kameraet, på en 3D-TV som er koblet til kameraet med en HDMI-kabel (selges separat). Velg [Meny] t [Avspilling] t [3D-visning]. • Du finner flere opplysninger i bruksanvisningen som fulgte med TVapparatet. NO 46

Kontrollere de tilgjengelige funksjonene Menyliste Når du trykker på [Meny], vises seks menyelementer på skjermen; [Opptaksmod.], [Kamera], [Bildestørr.], [Lysstyrke/farge], [Avspilling] og [Oppsett]. Du kan stille inn ulike funksjoner i hvert element. Elementer som ikke kan stilles inn i den aktuelle konteksten, vises i grått. x Opptaksmod. Her kan du velge en opptaksmodus, f.eks. eksponeringsmodus, panorama eller Scenevalg. Intelligent Auto Kameraet evaluerer motivet og foretar de passende innstillingene. Scenevalg Tar opp med forhåndsinnstilte innstillinger som samsvarer med motivet eller forholdene. (Portrett/Landskap/Makro/Sportsbilder/Solnedgang/ Nattportrett/Nattscene/Håndholdt kamera i halvlys) Bildeeffekt Tar opp med ønskede effekter for å uttrykke en unik atmosfære. (Plakateffekt (farge)/Plakateffekt (s/hv)/Popfarge/ Retrofoto/Delfarge/Veldig lyst/Sterk kontrast sort/ hvitt/Lekekamera) Bildestabilisering Stabiliserer kameraet ved opptak av en innendørsscene i noe svakere lys, eller ved telefotografering. Panoramafotografer. Fotograferer med panoramastørrelse. 3D-panorama Tar 3D-panoramabilder for avspilling på en 3Dkompatibel TV. Man. Eksponering Justerer blenderåpningen og lukkerhastigheten. Lukkerprioritet Justerer lukkerhastigheten for å fange inn motivets bevegelse. NO 47 Kontrollere de tilgjengelige funksjonene