Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Blenderprioritet Program

Blenderprioritet Program Auto Justerer fokusområdet, eller gjør bakgrunnen uskarp. Automatisk fotografering som setter deg i stand til å tilpasse innstillingene, unntatt eksponeringen (lukkerhastighet og blenderåpning). x Kamera Gir deg muligheten til å stille inn opptaksfunksjonene, som kontinuerlig opptak, selvutløser og blits. Bruksmodus Blitsmodus Velg AF/MF Autofokusområde Autofokus Nøyaktig digital zoom Ansiktsregistrering Smilutløser Smilgjenkjenning Myke hudtoner-effekt Opptakstipsliste Vis innhold Velger bruksmodus, som kontinuerlig opptak, selvutløser - eller nivåtrinnfotografering. (Enkeltfremtrekk/Kontinu. fremtrekk/ HastPri.Kont.Frmtr./Selvutløser/Selvutl. (forts.)/ Nivåtrinn: Kont.) Velger den metoden som brukes til å avfyre blitsen. (Blits av/Autoblits/Fyllblits/Sakte synkron./ Ettersynkron.) Velger autofokus eller manuelt fokus. (Autofokus/Dir. man. Fokus/Manuelt fokus) Velger det området det skal fokuseres på. (Multi/Senter/Fleksibelt punkt) Velg autofokusmetoden. (Enkeltbilde-AF/Kontinuerlig AF) Stiller inn digital zoom. Oppdager folks ansikter automatisk, og justerer fokus og eksponering så de passer til ansiktene. (Av/Auto/Barneprioritet/Voksenprioritet) Hver gang kameraet oppdager et smil, utløser det lukkeren automatisk. (På/Av) Stiller inn følsomheten for Smilutløser-funksjonen for gjenkjenning av smil. (Stort smil/Normalt smil/Svakt smil) Angir nivået for myke hudtoner-effekten. (Høy/Middels/Lav/Av) Gir deg tilgang til alle fototipsene. Skifter informasjon i opptaksskjermbildet. (Gr. skjerminfo/Skjerminfo/Ingen skj.-info) NO 48

x Bildestørr. Gir deg muligheten til å stille inn bildestørrelsen, bildeforholdet osv. Stillbilde Bildestørr. Bildeforhold Kvalitet 3D-panorama Bildestørr. Velger bildestørrelse. (3:2: L: 16M/ M: 8,4M/ S: 4,0M 16:9: L: 14M/ M: 7,1M/ S: 3,4M) Velger bildeforholdet. (3:2/16:9) Velger komprimeringsformatet. (RAW/RAW og JPEG/Fin/Standard) Velger størrelsen på 3D-panoramabilder. (16:9/Standard/Vid) Panoramaretning Velger den retningen kameraet skal føres i, ved 3Dpanoramafotografering. (Høyre/Venstre) Panorama Bildestørr. Velger bildestørrelse. (Standard/Vid) Panoramaretning Velger den retningen kameraet skal føres i ved panoramafotografering. (Høyre/Venstre/Opp/Ned) Film Bildestørr. Velger bildestørrelse. (1280 × 720 (fin)/1280 × 720 (std)/VGA) x Lysstyrke/farge Setter deg i stand til å foreta lysstyrkeinnstillinger, f.eks. målemodus, og fargeinnstillinger, som f.eks. hvitbalansen. Eksp.-komp. ISO Hvitbalanse Kompenserer for lysstyrken til hele bildet. (–2,0EV til +2,0EV) Stiller inn ISO-følsomheten. (ISO AUTO/200 - 12800) Justerer fargetonene i henhold til lokale lysforhold. (Auto-hvitbal./Dagslys/Skygge/Overskyet/ Hvitglødende/ Fluorescerende/Blits/F.-temp./filter/ Kundetilpasset/Tilpasset innst.) NO 49 Kontrollere de tilgjengelige funksjonene