Views
7 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Målemodus

Målemodus Blitskompenser. DRO/Auto HDR Kreative innst. Velger metode for måling av lysstyrke. (Multi/Senter/Punkt) Justerer mengden blitslys. (–2,0EV til +2,0EV) Korrigerer lysstyrken eller kontrasten automatisk. (Av/Dyn.omr.opt./Auto HDR) Velger bildebehandlingsmetode. (Standard/Livlig/Portrett/Landskap/Solnedgang/Svart/ hvitt) x Avspilling Setter deg i stand til å stille inn avspillingsfunksjoner. Slett Lysbildevisning Velg stillbilde/film Bildeindeks Velg mappe Velg dato Roter Beskytt 3D-visning Forstørr Voluminnstillinger Spesif. Utskrift Vis innhold Sletter bilder. (Flere bilder/Alt i mappen/Alt i datoomr.) Spiller av bilder automatisk. (Stillbildemodus: Gjenta/Intervall/Bildetype) (Filmmodus: Gjenta) Velger et stillbilde eller en film å spille av. (Stillbilde/Film) Velger det antallet bilder som skal vises på indeksskjermen. (6 bilder/12 bilder) Velger avspillingsmappe for stillbilder. Velger dato for de filmene som skal avspilles. Roterer bilder. Beskytter bilder, eller opphever beskyttelsen av dem. (Flere bilder/Opphev alle bild./Opphev alle filmer) Kobler til en 3D-kompatibel TV og gjør det mulig å vise 3D-bilder. Forstørrer bildet. Stiller inn volumet for film. Velger de bildene som skal skrives ut, eller foretar utskriftsinnstillinger. (DPOF-innstill./Datopåskrift) Skifter informasjon i avspillingsskjermbildet. (Skjerminfo/Histogram/Ingen skj.-info) NO 50

x Oppsett Setter deg i stand til å foreta mer detaljerte opptaksinnstillinger, eller til å endre kamerainnstillingene. Opptaksinnstillinger AF-lys Rødøyereduksj. Autovisning Rutenettlinje Fremhevingsnivå Fremhevingsfarge Histogram MF-assistent Fargerom SteadyShot Utløser uten objektiv Støyred.lang Høy ISO Støyred. Filmlydopptak Stiller inn AF-lyset så det letter autofokusering på steder med svakt lys. (Auto/Av) Utløser forhåndsblits før fotografering med blits, så personer på bildet ikke får røde øyne. (På/Av) Stiller inn visningstiden til bildet like etter opptak. (10 sek./5 sek./2 sek./Av) Slår på rutenettet som hjelper deg å komponere bildene. (På/Av) Forsterker konturen av områder i fokus med en bestemt farge. (Høy/Middels/Lav/Av) Stiller inn den fargen som brukes til fremhevingsfunksjonen. (Hvit/rød/gul) Viser histogrammet for luminansfordelingen. (På/Av) Viser et forstørret bilde når du fokuserer manuelt. (Ingen begrens./5 sek./2 sek./Av) Endrer intervallet for fargereproduksjon. (sRGB/AdobeRGB) Stiller inn kompensasjon for kamerarystelser. (På/Av) Stiller inn hvorvidt lukkeren skal utløses når det ikke er montert noe objektiv. (Aktiver/Deaktiver) Stiller inn støyreduksjonsbehandling for opptak med lang eksponeringstid. (På/Av) Stiller inn støyreduksjonsbehandling for opptak med høy ISO-følsomhet. (Auto/Svak) Stiller inn lyden for filmopptak. (På/Av) NO 51 Kontrollere de tilgjengelige funksjonene