Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

NO 52 Tilpass.

NO 52 Tilpass. skjermknappinnst. Innst. venstre knapp Tilordner en funksjon til venstre knapp på kontrollhjulet. (Opptaksmod./Opptakstips/Bruksmodus/Velg AF/ MF/Autofokus/Autofokusområde/Nøyaktig digital zoom/ISO/Hvitbalanse/Målemodus/DRO/Auto HDR/ Kreative innst./Blitsmodus/Blitskompenser./MFassistent/Ikke innstilt) Innst. høyre knapp Tilordner en funksjon til høyre knapp på kontrollhjulet. (Opptaksmod./Opptakstips/Bruksmodus/Velg AF/ MF/Autofokus/Autofokusområde/Nøyaktig digital zoom/ISO/Hvitbalanse/Målemodus/DRO/Auto HDR/ Kreative innst./Blitsmodus/Blitskompenser./MFassistent/Ikke innstilt) Innst. av skjermkn. B Tilordner en funksjon til skjermknapp B. (Opptaksmod./Opptakstips/Bruksmodus/Velg AF/ MF/Autofokus/Nøyaktig digital zoom/ISO/ Hvitbalanse/Målemodus/DRO/Auto HDR/Kreative innst./Blitsmodus/Blitskompenser./MF-assistent) Innst. av skjermkn. C Tilordner en funksjon til skjermknapp C. (Opptaksmod./Tilpasset) Tilpasset Stiller inn tilpassede funksjoner for skjermknapp C. (Bruksmodus/Velg AF/MF/Autofokus/ Autofokusområde/ISO/Hvitbalanse/Målemodus/ DRO/Auto HDR/Kreative innst./Blitsmodus/Ikke innstilt) Hovedinnstillinger Menystart Velger en meny som skal vises først, enten den øverste eller den sist viste. (Topp/Forrige) Pip Brukes til å velge den lyden du hører når du bruker kameraet. (AF-lyd/Høy/Lav/Av) Språk Velger språket som skal brukes på skjermen. Dato/tid-innst. Brukes til å stille inn dato og klokkeslett. Områdeinnstilling Velger det området hvor du bruker kameraet. Hjelp-skjermbilde Slår hjelpen på eller av. (På/Av)

Strømsparer LCD-lysstyrke Skjermfarge Vidt bilde Avspill.visning KTRL for HDMI USB-tilkobling Rensemodus Versjon Demomodus Tilbakest.std. Minnekortverktøy Formater Filnummer Mappenavn Velg opptaksmappe Ny mappe Gjenopprett bilde-DB Vise ledig kortplass Stiller inn hvor lang tid det skal gå før kameraet går over i strømsparemodus. (30 min./10 min./5 min./1 min.) Stiller inn lysstyrken til LCD-skjermen. (Auto/Manuell/Solskinn) Velger fargen til LCD-skjermen. (Svart/Hvit/Blå/Rosa) Velger en metode for visning av vide bilder. (Full skjerm/Normal) Velger den metoden som skal brukes for å spille av portrettbilder. (Roter autom./Roter manuelt) Stiller inn hvorvidt kameraet skal brukes med en HDMI-kompatibel TV-fjernkontroll. (På/Av) Velger den metoden som skal brukes for USBtilkobling. (Masselager/PTP) Setter deg i stand til å rense bildesensoren. Viser kamera- og objektivversjonen. Stiller inn om demonstrasjon med film skal vises. (På/Av) Tilbakestiller kameraet til fabrikkinnstillingene. Formaterer minnekortet. Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre. (Serie/Tilbakestille) Velger format for mappenavn. (Standardform/Datoform) Velger opptaksmappen. Oppretter en ny mappe. Reparerer bildedatabasefilen for filmer når det oppdages uoverensstemmelser. Viser den gjenværende opptakstiden og antallet stillbilder som kan lagres på minnekortet. Kontrollere de tilgjengelige funksjonene NO 53