Views
7 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Eye-Fi-oppsett* Laste

Eye-Fi-oppsett* Laste opp innstilling. Stiller inn kameraets opplastingsfunksjon ved bruk av et Eye-Fi-kort. (På/Av) * Vises når et Eye-Fi-kort (selges separat) er satt inn i kameraet. Ikke bruk et Eye-Fi-kort i kameraet når du er ombord på et fly. Hvis det står et Eye-Fi-kort i kameraet, må du stille inn [Laste opp innstilling.] på [Av]. Eye-Fi-kort kan bare brukes i land og regioner der de ble kjøpt. Bruk Eye-Fi-kort i samsvar med loven i det landet/den regionen du kjøpte kortet. NO 54

Funksjoner som er tilgjengelige for de ulike opptaksmodusene Hvilke funksjoner du kan bruke, avhenger av den valgte opptaksmodusen. I tabellen nedenfor angir den funksjonen som er tilgjengelig. – angir at funksjonen ikke er tilgjengelig. De funksjonene du ikke kan bruke, vises i grått på skjermen. Opptaksmodus Eksp.-komp. Selvutløser Kontinu. fremtrekk Ansiktsregistrering Smilutløser Intelligent Auto – Panoramafotografer. – – – – 3D-panorama – – – – Bildestabilisering – – – Scenevalg – – – – – – – – – – – – – – – – – Bildeeffekt Program Auto Blenderprioritet Lukkerprioritet Man. Eksponering – Merk • De tilgjengelige funksjonene kan også være begrenset av andre forhold enn opptaksmodus. Kontrollere de tilgjengelige funksjonene NO 55