Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

x "Image Data Converter

x "Image Data Converter SR"/"Image Data Lightbox SR" Med "Image Data Converter SR" kan du redigere bilder som er tatt i RAWformat med forskjellige effekter, som f.eks. tonekurve og skarphet. Med "Image Data Lightbox SR" kan du vise og sammenligne RAW-/JPEGbilder som er tatt med dette kameraet. Du finner flere opplysninger om "Image Data Converter SR" og "Image Data Lightbox SR" i Help. For å starte Help, må du klikke på [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3] eller [Image Data Lightbox SR]. Støtteinformasjonen for "Sony Image Data Suite" (kun engelsk): http://www.sony.co.jp/ids-se/ NO 60

Annet Kontrollere antall bilder som kan tas opp Så snart du setter inn et minnekort i kameraet og stiller strømknappen til ON, vises det antallet bilder som kan tas opp (om du fortsetter å fotografere med de aktuelle innstillingene) på LCD-skjermen. Kommentarer • Når "0" (antallet bilder som kan tas opp) blinker gult, betyr det at minnekortet er fullt. Bytt ut minnekortet med et annet, eller slett bilder fra det aktuelle minnekortet (side 25). • Når "NO CARD" (antallet bilder som kan tas opp) blinker gult, betyr det at det ikke er satt inn noe minnekort. Sette inn et minnekort. x Antall stillbilder og hvor mange minutter film som kan tas opp på et minnekort Stillbilder Tabellen viser ca. hvor mange stillbilder som kan tas med et minnekort som er formatert med dette kameraet. Verdiene er definert ved hjelp av Sony standard-minnekort for testing. Verdiene kan variere med opptaksforholdene. Bildestørrelse: L 16M Bildeforhold: 3:2* (Enheter: bilder) Kapasitet Kvalitet 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB Standard 386 781 1587 3239 6406 Fin 270 548 1116 2279 4510 RAW og JPEG 74 154 319 657 1304 RAW 106 220 452 928 1840 * Når [Bildeforhold] er stilt til [16:9], kan du ta flere bilder enn det antallet som er vist i tabellen ovenfor (unntatt [RAW]). Annet NO 61