Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Film Nedenstående

Film Nedenstående tabell viser den omtrentlige opptakstiden som er tilgjengelig. Dette er totaltidene for alle filmfilene. Kontinuerlig opptak er mulig i ca. 29 minutter per opptak. Største størrelse for en filmfil er ca. 2 GB. (h (time), m (minutt), s (sekund)) Kapasitet Bildestørrelse 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB 1280×720 (fin) 26 m 53 m 1 h 48 m 3 h 37 m 7 h 16 m (20 m) (41 m) (1 h 23 m) (2 h 46 m) (5 h 34 m) 1280×720 (standard) 40 m (26 m) Verdien i ( ) er minimum opptakstid. 1 h 20 m (53 m) 2 h 42 m (1 h 48 m) 5 h 26 m (3 h 37 m) 10 h 54 m (7 h 16 m) Merk • Opptakstiden for en film varierer fordi kameraet er utstyrt med VBR (Variable Bit Rate) som automatisk justerer bildekvaliteten etter opptaksscenen. Når du tar opp objekter som beveger seg raskt, blir bildet skarpere, mens opptakstiden blir kortere fordi det trengs mye minne til opptaket. Opptakstiden varierer også etter opptaksforholdene, motivet og innstillingene for bildekvalitet og -størrelse. x Antall stillbilder som kan tas med en batteripakke Du kan ta ca. 400 bilder når du bruker batteripakken (inkludert) med full kapasitet i kameraet. Merk at det faktiske antallet kan være mindre, avhengig av bruksforholdene. • Antallet er beregnet ved bruk av en batteripakke med full kapasitet under følgende forhold: – Med en omgivelsestemperatur på 25 °C. – [Kvalitet] er satt til [Fin]. – [Autofokus] er satt til [Enkeltbilde-AF]. – Ett opptak hvert 30. sekund. – Blitsen (HVL-F7S) blinker én gang for annethvert bilde. – Strømmen slås på og av én gang for hvert tiende bilde. – Bruke det ladde batteriet i en time etter at CHARGE-lampen er slukket. – Bruke Sony "Memory Stick PRO Duo" (selges separat). • Målemetoden er basert på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) NO 62

Liste over ikoner på LCD-skjermen Ikoner vises på skjermen for å angi kameraets status. Du kan endre skjermvisningen ved hjelp av DISP (Vis innhold) på kontrollhjulet. Klar til fotografering A Skjerm P A S M Betydning Opptaksmodus Scenevalg Grafisk display Bildeeffekt Filmopptak Bildestørrelse/ bildeforhold for stillbilder Annet Avspilling RAW RAW+J FINE STD Stillbildekvalitet 100 Antall stillbilder som kan tas Bildestørrelse for film NO 63