Views
4 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Lære mer om kameraet

Lære mer om kameraet (Brukerhåndbok for α) "Brukerhåndbok for α", som forklarer i detalj hvordan kameraet skal brukes, ligger på CD-ROM-en (inkludert). Slå opp i den for å få dyptgående anvisninger om mange av funksjonene til kameraet. x For Windows-brukere 1 2 3 4 Slå på datamaskinen din og legg CD-en (inkludert) inn i CD-stasjonen. Klikk på [Brukerhåndbok]. Klikk på [Installering]. x For Macintosh-brukere 1 2 3 Start "Brukerhåndbok for α" fra snarveien på skrivebordet. Slå på datamaskinen din og legg CD-en (inkludert) inn i CD-stasjonen. Velg [Brukerhåndbok]-mappen og kopier "Brukerhåndbok.pdf", som er lagret i [NO]-mappen, til datamaskinen din. Når kopieringen er fullført, kan du klikke på "Brukerhåndbok.pdf". NO 66

Feilsøking Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter: 1 Kontroller punktene på side 67 til 70. Se også "Brukerhåndbok for α" (PDF). 2 Ta ut batteriet, vent ett minutt, sett batteriet inn igjen, og slå på kameraet. 3 Tilbakestill innstillingene (side 53). 4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret. Batteri og strøm Batteriet kan ikke installeres. • Når du setter inn batteriet, må du bruke enden av batteriet til å skyve på låsehendelen (side 13). • Du kan bare bruke et batteri av typen NP-FW50. Forviss deg om at batteriet er NP-FW50. Indikatoren for gjenværende batteritid fungerer ikke som den skal, eller indikatoren viser at det er nok strøm igjen, men strømmen tappes for fort. • Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder. • Batteriet er utladet. Installer et oppladet batteri (side 12). • Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt. Annet Kan ikke slå på kameraet. • Sett inn batteriet på riktig måte (side 13). • Batteriet er utladet. Installer et oppladet batteri (side 12). • Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt. Strømmen slås plutselig av. • Når kameraet eller batteriet er for varmt, viser kameraet en advarsel og slår seg av automatisk for at det ikke skal bli skadet. NO 67