Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Indeks NO 80

Indeks NO 80 Tallstørrelser 3D-panorama ............................... 36 3D-visning ................................... 46 A AF-lys .......................................... 51 Ansiktsregistrering....................... 48 Autofokus .................................... 48 Autofokusområde ........................ 48 Autovisning.................................. 51 Avspill.visning............................. 53 Avspilling .................................... 24 Avspilling med rulling................. 37 Avspilling på TV ......................... 46 Avspillingszoom .......................... 44 B Batteripakke................................. 12 Beskytt ......................................... 50 Bildeeffekt ................................... 32 Bildeforhold................................. 49 Bildeindeks .................................. 45 Bildestabilisering ......................... 35 Bildestørr. .................................... 42 Blenderprioritet............................ 38 Blits.............................................. 18 Blitskompenser. ........................... 50 Blitsmodus ................................... 39 Brukerhåndbok ............................ 66 Bruksmodus ................................. 48 D Dato/tid-innst. .............................. 52 Demomodus................................. 53 DRO/Auto HDR .......................... 50 E Eksp.-komp.................................. 33 Eye-Fi-oppsett.............................. 54 F Fargerom ..................................... 51 Film ............................................. 23 Filmlydopptak ............................. 51 Filnummer ................................... 53 Formater ...................................... 53 Forstørr........................................ 44 Fotokreativitet ............................. 30 Fototips........................................ 29 Fremhevingsfarge........................ 51 Fremhevingsnivå ......................... 51 Fyllblits ....................................... 39 G Gjenopprett bilde-DB.................. 53 Gjøre bakgrunnen uskarp ............ 31 H Håndholdt kamera i halvlys ........ 35 Histogram.................................... 51 Hjelp............................................ 29 Hjelp-skjermbilde........................ 52 Høy ISO Støyred......................... 51 Hvitbalanse.................................. 49 I Ikoner .......................................... 63 Image Data Converter SR ........... 60 Image Data Lightbox SR............. 60 Innst. av skjermkn. B .................. 52 Innst. av skjermkn. C .................. 52 Innst. høyre knapp....................... 52 Innst. venstre knapp .................... 52 Installere...................................... 57 Intelligent Auto ........................... 34 ISO .............................................. 49

K Kondens ....................................... 72 Kontinu. fremtrekk ...................... 40 Kontinuerlig fremtrekk med hastighetsprioritering............... 41 Kontrollhjul.................................. 27 Kreative innst............................... 50 KTRL for HDMI.......................... 53 Kvalitet ........................................ 49 L Lade batteripakken....................... 12 Landskap...................................... 35 Laste opp innstilling. ................... 54 LCD-lysstyrke.............................. 53 Lukkerprioritet............................. 37 Lysbildevisning............................ 50 M Macintosh .................................... 58 Makro........................................... 35 Målemodus .................................. 50 Man. Eksponering........................ 34 Mappenavn .................................. 53 Meny............................................ 47 Menystart ..................................... 52 MF-assistent................................. 51 Minnekort .................................... 17 Myke hudtoner-effekt .................. 48 N Nattportrett................................... 35 Nattscene...................................... 35 Nøyaktig digital zoom ................. 48 Ny mappe..................................... 53 O Objektiv ....................................... 15 Områdeinnstilling ........................ 52 Oppsett......................................... 51 Opptaksmod................................. 34 Opptakstipsliste............................ 48 P Panorama..................................... 36 Panoramafotografer..................... 36 Panoramaretning ......................... 49 Pip ............................................... 52 PMB ............................................ 59 Portrett......................................... 35 Program Auto.............................. 34 Programvare ................................ 57 R Rensemodus ................................ 53 Rødøyereduksj............................. 51 Roter............................................ 50 Rutenettlinje ................................ 51 S Scenevalg .................................... 35 Selvutløser................................... 40 Skjermfarge................................. 53 Skjermknapper ............................ 28 Slett ............................................. 25 Smilgjenkjenning ........................ 48 Smilutløser .................................. 48 Solnedgang.................................. 35 Spesif. Utskrift ............................ 50 Spesifikasjoner ............................ 75 Sportsbilder ................................. 35 Språk ........................................... 52 SteadyShot................................... 51 Stille klokken .............................. 20 Støyred.lang ................................ 51 Strømsparer ................................. 53 T Ta stillbilder ................................ 22 Tilbakest.std. ............................... 53 Tilpasset ...................................... 52 U USB-tilkobling ............................ 53 Utløser uten objektiv................... 51 NO 81 Annet