Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Klargjøre kameraet

Klargjøre kameraet Identifisere deler Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes. A (avspillingsknapp) (24) B Lukkerknapp (23) C ON/OFF (strømbryter) (20) D AF-lys/selvutløserlampe/ Smilutløser-lampe E Høyttaler F Mikrofon* G Smart terminal for tilbehør (18) H Objektiv (15) I Utløserknapp for objektivet (16) J Fatning Når objektivet er tatt av K Bildesensor** L Objektivkontakter** * Ikke dekk til denne delen under filmopptak. ** Ikke ta rett på denne delen. NO 8

A (USB-terminal) B Krok for skulderrem Det anbefales å feste skulderremmen, så du ikke kan miste kameraet. C HDMI-terminal (46) D Lyssensor E LCD-skjerm Kameraets LCD-skjerm kan vippes, og muliggjør fleksible opptaksposisjoner. Klargjøre kameraet F MOVIE (filmknapp) (23) G Kontrollhjul (27) H Skjermknapper (28) NO 9