Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation

4-275-474-52(1) Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywami Podręcznik α Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks © 2011 Sony Corporation PL NEX-C3

 • Page 2 and 3: Uwagi na temat eksploatacji aparatu
 • Page 4 and 5: Podłączanie do innych urządzeń
 • Page 6 and 7: Fotografowanie osób 31 62 Ostroś
 • Page 8 and 9: Fotografowanie pejzaży 38 54 Żywe
 • Page 10 and 11: Fotografowanie szybko poruszającyc
 • Page 12 and 13: A Znacznik pozycji przetwornika obr
 • Page 14 and 15: Wykaz symboli wyświetlanych na ekr
 • Page 16 and 17: Wskaźnik Znaczenie 2011-1-1 9:30AM
 • Page 18 and 19: Przyciski programowalne Strzałka o
 • Page 20 and 21: Rozległa panorama 3D Ekspozycji r
 • Page 22 and 23: Odtwarzanie Umożliwia ustawianie f
 • Page 24 and 25: Nast.domyślne Przywracanie w apara
 • Page 26 and 27: z W przypadku fotografowania obiekt
 • Page 28 and 29: Uwagi • Z funkcji odtwarzania w p
 • Page 30 and 31: Kreatywność fotograf. Aparat moż
 • Page 32 and 33: : Obrót przeciwnie do ruchu wskaz
 • Page 34 and 35: Jaskrawość W trybie Kreatywność
 • Page 36 and 37: Korzystanie z funkcji przy u¿yciu
 • Page 38 and 39: Kompens.eksp. Istnieje możliwość
 • Page 40 and 41: Inteligentna auto W aparacie przepr
 • Page 42 and 43: Wybór sceny Istnieje możliwość
 • Page 44 and 45: Efekt wizualny W celu uzyskania ró
 • Page 46 and 47: Korekcja drgań Funkcja ta jest prz
 • Page 48 and 49: • Rejestrowanie w trybie [Rozleg
 • Page 50 and 51: • Gdy występują duże różnice
 • Page 52 and 53:

  Ekspozycji ręcznej Istnieje możli

 • Page 54 and 55:

  Priorytet migawki Ruch poruszające

 • Page 56 and 57:

  Program Auto Mimo że ekspozycja do

 • Page 58 and 59:

  Zdj. seryjne Po naciśnięciu spust

 • Page 60 and 61:

  Samowyzw 1 [Menu] t [Aparat] t [Try

 • Page 62 and 63:

  Bracket: Seryjne Wykonywane są trz

 • Page 64 and 65:

  Wybór AF/MF Wybór automatycznego

 • Page 66 and 67:

  Obszar autofokusa Umożliwia wybór

 • Page 68 and 69:

  Dokładny zoom cyfr. Robiąc zdjęc

 • Page 70 and 71:

  Zdjęcie z uśmiechem Po wykryciu u

 • Page 72 and 73:

  Wykryw. uśmiechu Ustawianie czuło

 • Page 74 and 75:

  Wskaz. dot. fotograf. Wyszukiwanie

 • Page 76 and 77:

  z Wskazówki dotyczące wyboru rozm

 • Page 78 and 79:

  Jakość Wybór formatu kompresji z

 • Page 80 and 81:

  Kierunek panoramy Wybór kierunku p

 • Page 82 and 83:

  Balans bieli Dostosowanie kolorysty

 • Page 84 and 85:

  Tryb pomiaru Wybór sposobu pomiaru

 • Page 86 and 87:

  DRO/Auto HDR Korygowanie jasności

 • Page 88 and 89:

  Strefa twórcza Istnieje możliwoś

 • Page 90 and 91:

  Pokaz zdjęć Automatyczne odtwarza

 • Page 92 and 93:

  Indeks obrazów Wybór liczby obraz

 • Page 94 and 95:

  Wybierz datę Filmy są zapamiętyw

 • Page 96 and 97:

  Chroń Ochrona zarejestrowanych obr

 • Page 98 and 99:

  Nastaw. głośności Regulacja pozi

 • Page 100 and 101:

  Wspomaganie AF Wspomaganie AF dosta

 • Page 102 and 103:

  Auto podgląd Zarejestrowane zdjęc

 • Page 104 and 105:

  Poziom zarysu W trybie ręcznego us

 • Page 106 and 107:

  Histogram Włączanie lub wyłącza

 • Page 108 and 109:

  Przestrzeń barw Sposób przedstawi

 • Page 110 and 111:

  Wyzw.bez obiek. Ustawianie, czy w p

 • Page 112 and 113:

  Red.sz.wys.ISO Podczas robienia zdj

 • Page 114 and 115:

  Ustaw. lewego przyc. Przypisywanie

 • Page 116 and 117:

  Ustaw. przyc. pr. B Przypisywanie f

 • Page 118 and 119:

  Własne Przypisywanie funkcji opcjo

 • Page 120 and 121:

  Brzęczyk Wybór sygnału dźwięko

 • Page 122 and 123:

  Ust.daty/czasu Ponowne ustawianie d

 • Page 124 and 125:

  Ekran Pomocy Włączanie lub wyłą

 • Page 126 and 127:

  Jasność LCD Jasność monitora LC

 • Page 128 and 129:

  Szeroki obraz Wybór metody wyświe

 • Page 130 and 131:

  STER.PRZEZ HDMI Po podłączeniu ap

 • Page 132 and 133:

  Czyszczenie Możliwość oczyszczen

 • Page 134 and 135:

  Tryb demonstracyjny Funkcja [Tryb d

 • Page 136 and 137:

  Formatuj Formatowanie karty pamięc

 • Page 138 and 139:

  Nazwa katalogu Zarejestrowane zdję

 • Page 140 and 141:

  Nowy katalog Tworzy na karcie pami

 • Page 142 and 143:

  Wyś. miej. na karcie Wyświetlanie

 • Page 144 and 145:

  Pod³¹czanie do innych urz¹dzeñ

 • Page 146 and 147:

  Oglądanie 3D Aby na ekranie telewi

 • Page 148 and 149:

  Zalecana konfiguracja komputera (Ma

 • Page 150 and 151:

  Instalowanie oprogramowania (Macint

 • Page 152 and 153:

  Podłączanie aparatu do komputera

 • Page 154 and 155:

  Drukowanie zdjęć Zdjęcia można

 • Page 156 and 157:

  Podczas ładowania akumulatora miga

 • Page 158 and 159:

  Na monitorze LCD miga wartość eks

 • Page 160 and 161:

  Nie można drukować zdjęć z dat

 • Page 162 and 163:

  Nie można rozpoznać obiektywu. Za

 • Page 164 and 165:

  Pozosta³e informacje Używanie apa

 • Page 166 and 167:

  *1 Z funkcją MagicGate. MagicGate

 • Page 168 and 169:

  • Aby zabezpieczyć styki przed z

 • Page 170 and 171:

  Adapter obiektywu Adapter obiektywu

 • Page 172 and 173:

  Indeks A AdobeRGB .................

 • Page 174 and 175:

  Tryb demonstracyjny ...............

 • Page 176:

  Do oglądania plików PDF potrzebny