Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Auto podgląd

Auto podgląd Zarejestrowane zdjęcie można sprawdzić na monitorze LCD bezpośrednio po jego zrobieniu. Czas wyświetlania można zmienić. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Auto podgląd] t wybrane ustawienie. 10 s Zdjęcie będzie wyświetlane przez ustawiony czas. 5 s Uwagi 2 s WYŁ. Zdjęcie nie będzie wyświetlane. • W autopodglądzie obraz nie będzie wyświetlany w układzie pionowym, nawet jeśli opcja [Wyświetl.odtw.] jest ustawiona na [Autom.obrót]. • Nawet jeśli przy rejestrowaniu zdjęć z użyciem funkcji [Rozległa panorama 3D] lub [Rozległa panorama] funkcja [Linia siatki] ustawiona jest na [WŁ.], linia siatki nie jest wyświetlana w autopodglądzie. • Przy pewnych ustawieniach, na przykład [DRO/Auto HDR], [Efekt gładkiej skóry], przed wyświetleniem zdjęcia, chwilowo wyświetlany jest obraz niepoddany obróbce. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 102 PL

Linia siatki Włączanie lub wyłączanie wyświetlania linii siatki. Linia siatki jest pomocna przy komponowaniu zdjęć. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Linia siatki] t wybrane ustawienie. WŁ. WYŁ. Linia siatki jest wyświetlana. Linia siatki nie jest wyświetlana. z Sprawdzanie kadru przy nagrywania filmów Ramka kadru filmu Ramka kadru pojawiająca się, gdy funkcja [Linia siatki] jest ustawiona na [WŁ.], wskazuje jaka część obiektu znajduje się w kadrze. Umożliwia ona zmianę kompozycji ujęcia przez przybliżanie się do obiektu lub oddalanie się od niego. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 103 PL