Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Histogram Włączanie

Histogram Włączanie lub wyłączanie wyświetlania histogramu. Histogram to sposób prezentacji rozkładu luminancji informujący o tym, ile pikseli o określonej jasności znajduje się na danym zdjęciu. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Histogram] t wybrane ustawienie. WŁ. Uwaga WYŁ. • W poniższych trybach nie ma możliwości wyświetlenia histogramu: –Nagrywanie filmów – [Rozległa panorama] – [Rozległa panorama 3D] z Co to jest histogram? Histogram jest wyświetlany. Histogram nie jest wyświetlany. Histogram to sposób prezentacji rozkładu luminancji informujący o tym, ile pikseli o określonej jasności znajduje się na danym zdjęciu. W przypadku jaśniejszego obrazu następuje przesunięcie całego histogramu w prawą stronę, a w przypadku ciemniejszego obrazu - w lewą stronę. A Liczba pikseli B Jasność Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks Ciemne Jasne 106 PL

Wspomaganie MF Automatyczne powiększanie obrazu na ekranie w celu ułatwienia ręcznego ustawiania ostrości. Funkcja ta działa w trybach [Ostrość ręczna] lub [Ostrość DMF]. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Wspomaganie MF] t wybrane ustawienie. 2 Obracając pierścieniem ustawiania ostrości, wyregulować ostrość. Obraz zostanie powiększony 7,5-krotnie. Obraz można również powiększyć 15-krotnie. • W trybie Ostrość DMF (Direct Manual Focus), po automatycznym ustawieniu ostrości, należy obrócić pierścień ustawiania ostrości przy wciśniętym do połowy spuście migawki. Uwagi Bez ograniczeń Obraz wyświetlany będzie w powiększeniu do momentu naciśnięcia przycisku [Wyjdź]. 5 s Obraz będzie wyświetlany w powiększeniu przez 5 sekund. 2 s Obraz będzie wyświetlany w powiększeniu przez 2 sekundy. WYŁ. Obraz nie będzie powiększany. • Z funkcji [Wspomaganie MF] nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach: –Nagrywanie filmów – [Dokładny zoom cyfr.] • Wenn ein anderes Objektiv mit A-Bajonett als SAM und SSM (separat erhältlich) angebracht ist, wird durch das Drücken auf [Wspomaganie MF] (Softkey) das Bild vergrößert. • Przy założonym obiektywie mocowaniem A wyświetlany obraz będzie powiększany do momentu wybrania polecenia [Wyjdź], podobnie jak w przypadku opcji [Bez ograniczeń], nawet jeśli zostanie wybrana opcja [2 s] lub [5 s]. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 107 PL