Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Wyzw.bez obiek.

Wyzw.bez obiek. Ustawianie, czy w przypadku braku obiektywu migawka może być wyzwalana, czy nie. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Wyzw.bez obiek.] t wybrane ustawienie. Uwaga Aktywne Nieaktywne Możliwość wyzwalania migawki bez podłączonego obiektywu. Opcję tę należy wybrać w przypadku podłączenia aparatu do teleskopu astronomicznego itp. Migawka może być wyzwalana tylko przy podłączonym obiektywie. • Prawidłowy pomiar można uzyskać w przypadku obiektywów bez styku obiektywu, na przykład obiektywu teleskopu astronomicznego. W takich przypadkach ekspozycję należy dobierać ręcznie w oparciu o zarejestrowany obraz. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 110 PL

Red.sz.dł.naśw. Po ustawieniu sekundowego lub dłuższego czasu otwarcia migawki (fotografowanie z długim czasem ekspozycji) funkcja redukcji szumów jest włączana na taki sam czas, przez który była otwarta migawka. Ma to na celu zmniejszenie ziarnistego szumu, typowego dla długiej ekspozycji. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Red.sz.dł.naśw.] t wybrane ustawienie. WŁ. Uwagi WYŁ. Redukcja szumów jest uruchamiana przez czas odpowiadający czasowi otwarcia migawki. Gdy trwa proces redukcji szumów, wyświetlany jest komunikat i nie można wykonać kolejnego zdjęcia. Opcję tę należy wybrać, gdy priorytetem jest jakość obrazu. Redukcja szumów nie jest uruchamiana. Opcję tę należy wybrać, gdy ważniejszy jest krótszy odstęp czasu między kolejnymi zdjęciami. • Redukcja szumów nie jest wykonywana, nawet przy ustawieniu [WŁ.], gdy używane są następujące funkcje: –[Zdj. seryjne] – [Zdj.ser.pier.czas.] – [Bracket: Seryjne] – [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny] – [Korekcja drgań] – [Rozległa panorama] – [Rozległa panorama 3D] • Ustawienia funkcji [Red.sz.dł.naśw.] nie można zmienić w następujących trybach: – [Inteligentna auto] – [Wybór sceny] – [Efekt wizualny] – [Korekcja drgań] – [Rozległa panorama] – [Rozległa panorama 3D] Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 111 PL