Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Ustaw. lewego przyc.

Ustaw. lewego przyc. Przypisywanie funkcji lewemu przyciskowi pokrętła regulacyjnego. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Ustaw. lewego przyc.] t wybrane ustawienie. Tryb fotograf. Wskaz. dot. fot. Tryb pracy Wybór AF/MF Tryb autofokusa Obszar autofokusa Dokładny zoom cyfr. ISO Balans bieli Tryb pomiaru DRO/Auto HDR Strefa twórcza Tryb błysku Korekcja błysku Wspomaganie MF Nieustawiono Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks Uwagi • Funkcja przypisana lewemu przyciskowi pokrętła regulacyjnego jest wywoływana tylko wówczas, gdy w pozycji [Tryb fotograf.] ustawiono opcję [Program Auto], [Priorytet przysłony], [Priorytet migawki] lub [Ekspozycji ręcznej]. • Funkcja [Wspomaganie MF] jest dostępna tylko po ustawieniu w pozycji [Wybór AF/MF] opcji [Ostrość DMF] lub [Ostrość ręczna]. W przypadku wyboru opcji [Ostrość DMF], po automatycznym ustawieniu ostrości, aparat należy obsługiwać przy wciśniętym do połowy spuście migawki. 114 PL

Ustaw. praw. przyc. Przypisywanie funkcji prawemu przyciskowi pokrętła regulacyjnego. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Ustaw. praw. przyc.] t wybrane ustawienie. Tryb fotograf. Wskaz. dot. fot. Tryb pracy Wybór AF/MF Tryb autofokusa Obszar autofokusa Dokładny zoom cyfr. ISO Balans bieli Tryb pomiaru DRO/Auto HDR Strefa twórcza Tryb błysku Korekcja błysku Wspomaganie MF Nieustawiono Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks Uwagi • Funkcja przypisana prawemu przyciskowi pokrętła regulacyjnego jest wywoływana tylko wówczas, gdy w pozycji [Tryb fotograf.] ustawiono opcję [Program Auto], [Priorytet przysłony], [Priorytet migawki] lub [Ekspozycji ręcznej]. • Funkcja [Wspomaganie MF] jest dostępna tylko po ustawieniu w pozycji [Wybór AF/MF] opcji [Ostrość DMF] lub [Ostrość ręczna]. W przypadku wyboru opcji [Ostrość DMF], po automatycznym ustawieniu ostrości, aparat należy obsługiwać przy wciśniętym do połowy spuście migawki. 115 PL