Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Ustaw. przyc. pr. B

Ustaw. przyc. pr. B Przypisywanie funkcji przyciskowi programowalnemu B. Przycisk programowalny B 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Ustaw. przyc. pr. B] t wybrane ustawienie. Tryb fotograf. Wskaz. dot. fot. Tryb pracy Wybór AF/MF Tryb autofokusa Dokładny zoom cyfr. ISO Balans bieli Tryb pomiaru DRO/Auto HDR Strefa twórcza Tryb błysku Korekcja błysku Wspomaganie MF Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks Uwagi • Funkcja przypisana przyciskowi programowalnemu B jest wywoływana tylko wówczas, gdy w pozycji [Tryb fotograf.] ustawiono opcję [Program Auto], [Priorytet przysłony], [Priorytet migawki] lub [Ekspozycji ręcznej]. • Funkcja [Wspomaganie MF] jest dostępna tylko po ustawieniu w pozycji [Wybór AF/MF] opcji [Ostrość DMF] lub [Ostrość ręczna]. W przypadku wyboru opcji [Ostrość DMF], po automatycznym ustawieniu ostrości, aparat należy obsługiwać przy wciśniętym do połowy spuście migawki. • Gdy funkcja [Obszar autofokusa] jest ustawiona na [Elast. punktowy], wówczas ustawienie [Ustaw. przyc. pr. B] jest ignorowane. • Wenn ein anderes Objektiv mit A-Bajonett als SAM und SSM (separat erhältlich) angebracht ist, wird die Einstellung für [Ustaw. przyc. pr. B] ungültig. 116 PL

Ustaw. przyc. pr. C Przypisywanie funkcji przyciskowi programowalnemu C. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Ustaw. przyc. pr. C] t wybrane ustawienie. Tryb fotograf. Własne Wywoływanie funkcji przypisanej w pozycji [Własne 1], [Własne 2], [Własne 3], [Własne 4] lub [Własne 5]. Wywoływanie funkcji przypisanej opcji [Własne] przycisku programowalnego C 1 Po wyświetleniu [Własne] nacisnąć przycisk programowalny C. 2 Naciskając prawą bądź lewą sekcję pokrętła regulacyjnego, wybrać [Własne 1], [Własne 2], [Własne 3], [Własne 4] lub [Własne 5]. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks Uwaga • Funkcja przypisana przyciskowi programowalnemu C jest wywoływana tylko wówczas, gdy w pozycji [Tryb fotograf.] ustawiono opcję [Program Auto], [Priorytet przysłony], [Priorytet migawki] lub [Ekspozycji ręcznej]. 117 PL