Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Własne Przypisywanie

Własne Przypisywanie funkcji opcjom [Własne 1] do [Własne 5] przycisku programowalnego C. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Własne 1], [Własne 2], [Własne 3], [Własne 4] lub [Własne 5] t wybrane ustawienie. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Domyślne ustawienia poszczególnych opcji [Własne] [Własne 1] [Własne 2] [Własne 3] [Własne 4]/[Własne 5] Dostępne funkcje Tryb pracy Wybór AF/MF Tryb autofokusa Obszar autofokusa ISO Balans bieli Tryb pomiaru DRO/Auto HDR Strefa twórcza Tryb błysku Nieustawiono Wyszukiwanie Menu Indeks Uwagi • Funkcja przypisana przyciskowi programowalnemu C jest wywoływana tylko wówczas, gdy w pozycji [Tryb fotograf.] ustawiono opcję [Program Auto], [Priorytet przysłony], [Priorytet migawki] lub [Ekspozycji ręcznej]. • Nie trzeba konfigurować wszystkich opcji [Własne 1], [Własne 2], [Własne 3], [Własne 4] i [Własne 5]. 118 PL

Start menu Opcja ta pozwala wybrać, czy zawsze ma być wyświetlany pierwszy ekran menu, czy też ekran odpowiadający opcji ustawianej ostatnim razem. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Start menu] t wybrane ustawienie. Główne Poprzednie Zawsze będzie wyświetlany pierwszy ekran menu. Wyświetlany będzie ostatnio ustawiany element. Umożliwia to szybszą zmianę uprzednio ustawianego parametru. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 119 PL