Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Brzęczyk Wybór

Brzęczyk Wybór sygnału dźwiękowego generowanego podczas obsługi aparatu. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Brzęczyk] t wybrane ustawienie. Dźwięk AF Głośno Cicho WYŁ. Sygnał dźwiękowy będzie uruchamiany tylko po ustawieniu ostrości na obiekcie i podczas odliczania czasu samowyzwalacza. Włączanie sygnałów dźwiękowych towarzyszących naciśnięciu pokrętła regulacyjnego lub przycisków programowalnych. Aby obniżyć poziom głośności, należy wybrać opcję [Cicho]. Wyłączanie sygnałów dźwiękowych. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 120 PL

Język: Wybór języka opcji menu, ostrzeżeń i komunikatów. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Język: ] t wybrany język. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 121 PL