Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Ust.daty/czasu Ponowne

Ust.daty/czasu Ponowne ustawianie daty i godziny. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Ust.daty/czasu]. 2 Ustawić datę, godzinę itd. Zmiana czasu: Format daty: Uwaga Opcja [ON] lub [OFF]. Wybór formatu wyświetlania daty i godziny. • Opisywany aparat nie posiada funkcji nakładania daty na zdjęcia. Zdjęcia z datą można drukować lub zapisywać korzystając z programu „PMB” z płyty CD-ROM (w zestawie). Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 122 PL

Nastawia region Ustawianie regionu, w którym aparat będzie używany. Opcja ta pozwala ustawić strefę lokalną w przypadku wyjazdu za granicę. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Nastawia region] t wybrane ustawienie. 2 Region można wybrać naciskając prawą bądź lewą sekcję pokrętła regulacyjnego. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 123 PL