Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Czyszczenie Możliwość

Czyszczenie Możliwość oczyszczenia przetwornika obrazu. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Czyszczenie] t [OK]. Pojawi się komunikat „Po czyszczeniu wyłącz. aparat. Kontynuować?”. 2 Zatwierdzić go przyciskiem [OK]. Automatycznie zostaje uruchomiona funkcja usuwania kurzu. 3 Wyłączyć aparat. 4 Zdjąć obiektyw. 5 Za pomocą dmuchawki oczyścić przetwornik obrazu i sąsiednie miejsca. 6 Zamocować obiektyw. Uwagi • Operację czyszczenia można przeprowadzić tylko wówczas, gdy poziom naładowania akumulatora wynosi co najmniej (trzy kreski na symbolu akumulatora). Zalecane jest korzystanie z zasilacza sieciowego AC-PW20 (oddzielnie w sprzedaży). • Nie używać sprężonego powietrza w aerozolu, ponieważ można w ten sposób wprowadzić kropelki wody do wnętrza korpusu aparatu. • Nie wkładać końcówki dmuchawki do wnętrza aparatu poniżej poziomu mocowania obiektywu, aby nie dotknąć przetwornika obrazu. • Trzymać aparat przednią stroną skierowaną w dół, aby zapobiec ponownemu osadzeniu się kurzu w aparacie. • Podczas czyszczenia aparatu nie stosować wstrząsów mechanicznych. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 132 PL

Wersja Wyświetlanie wersji aparatu i obiektywu. Wersję należy sprawdzić, gdy pojawi się aktualizacja oprogramowania sprzętowego. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Wersja]. Uwaga • Aktualizację można przeprowadzić tylko wówczas, gdy poziom naładowania akumulatora wynosi co najmniej (trzy kreski na symbolu akumulatora). Wskazane jest korzystanie z naładowanego akumulatora, albo z zasilacza sieciowego AC-PW20 (oddzielnie w sprzedaży). Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 133 PL