Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Tryb demonstracyjny

Tryb demonstracyjny Funkcja [Tryb demonstracyjny] wyświetla automatycznie filmy nagrane na karcie pamięci (prezentacja), jeżeli przez pewien czas z poziomu kamery nie zostanie wykonana żadna operacja. Najczęściej stosuje się ustawienie [WYŁ.]. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Tryb demonstracyjny] t wybrane ustawienie. WŁ. Uwagi WYŁ. Prezentacja uruchamiana jest automatycznie, jeżeli przez minutę nie zostanie wykonana żadna operacja z poziomu aparatu. Prezentacja nie będzie wyświetlana. • Nawet przy ustawieniu [WŁ.], w aparacie nie zostanie uruchomiona prezentacja, jeżeli na karcie pamięci nie nagrano żadnego filmu. • Przy ustawieniu [WŁ.] aparat nie będzie przełączany do trybu oszczędzania energii. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 134 PL

Nast.domyślne Przywracanie ustawień domyślnych. Uruchomienie funkcji [Nast.domyślne] nie powoduje usunięcia obrazów. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Nast.domyślne] t [OK]. Uwagi • Podczas operacji przywracania ustawień nie wolno wyłączać aparatu. • Ustawienia w pozycji [Ust.daty/czasu] i [Nastawia region] nie ulegają zmianie. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 135 PL