Views
3 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Nazwa katalogu

Nazwa katalogu Zarejestrowane zdjęcia są zapisywane w folderze, który jest automatycznie tworzony na karcie pamięci w folderze DCIM. Istnieje możliwość zmiany formuły nazewnictwa folderów. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Nazwa katalogu] t wybrane ustawienie. Uwaga Forma standard Forma daty Formuła nazewnictwa folderów jest następująca: numer folderu + MSDCF. Przykład: 100MSDCF Formuła nazewnictwa folderów jest następująca: numer folderu + Y (ostatnia cyfra)/MM/DD. Przykład: 10010405 (Nazwa folderu: 100, data: 04/05/2011) • Folder z filmami ma zawsze format „numer folderu + MNV01”. Nie można zmienić tej nazwy. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 138 PL

Wybierz kat. fotograf. W przypadku wyboru folderu w formie standardowej i gdy obecne są jeszcze co najmniej dwa inne foldery, można wybrać folder zapisu, w którym będą rejestrowane zdjęcia. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Wybierz kat. fotograf.] t wybrany folder. Uwaga • Nie można wybrać folderu przy ustawieniu [Forma daty]. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 139 PL