Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Nowy katalog Tworzy na

Nowy katalog Tworzy na karcie pamięci folder do zapisu obrazów. Zdjęcia będą zapisywane w nowo utworzonym folderze do momentu utworzenia innego folderu lub wyboru innego folderu zapisu. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Nowy katalog] t [OK]. Zostaje utworzony nowy folder o numerze o jeden wyższym niż najwyższy aktualnie użyty numer. Uwagi • Równocześnie tworzony jest folder zdjęć i folder filmów o tym samym numerze. • Po włożeniu do aparatu karty pamięci używanej w innym sprzęcie, w momencie przystąpienia do rejestrowania obrazów może automatycznie zostać utworzony nowy folder. • W folderach zdjęć lub filmów pod tym samym numerem może być przechowywanych maksymalnie 4 000 obrazów. Po przekroczeniu pojemności folderu automatycznie tworzony jest nowy folder. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 140 PL

Odz. bazę dan. obr. W przypadku stwierdzenia niezgodności w pliku bazy danych obrazów spowodowanych obróbką filmów na komputerach itp., filmy na karcie pamięci nie będą odtwarzane w tej postaci. W takiej sytuacji w aparacie przeprowadzana jest procedura naprawy tego pliku. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Odz. bazę dan. obr.] t [OK]. Pojawi się ekran [Odz. bazę dan. obr.] i w aparacie zostanie przeprowadzona procedura naprawy tego pliku. Należy poczekać do momentu zakończenia procedury naprawy. Uwaga • Należy używać naładowanego akumulatora. Niski poziom naładowania akumulatora w trakcie procedury naprawy grozi uszkodzeniem danych. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 141 PL