Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Wyś. miej. na karcie

Wyś. miej. na karcie Wyświetlanie pozostałego czasu nagrywania filmów na karcie pamięci. Wyświetlana jest również liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Wyś. miej. na karcie]. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 142 PL

Ustaw. przesyłania Włączanie lub wyłączanie funkcji przesyłania danych w przypadku użycia karty Eye-Fi (dostępnej w sprzedaży). Opcja ta pojawia się po włożeniu do aparatu karty Eye-Fi. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Ustaw. przesyłania] t wybrane ustawienie. Uwagi WŁ. WYŁ. Włączenie funkcji przekazywania danych. Wygląd wyświetlanego na ekranie wskaźnika zmienia się wraz ze zmianą stanu nawiązanego połączenia. Oczekiwanie. Nie są wysyłane żadne obrazy. Trwa łączenie. Oczekiwanie na przekazanie. Trwa przekazywanie. Błąd Wyłączenie funkcji przekazywania danych. • Z kart Eye-Fi można korzystać wyłącznie w krajach/regionach, gdzie zostały zakupione. Kart Eye-Fi należy używać zgodnie z ustawodawstwem krajów/regionów, gdzie zostały zakupione. • Na pokładzie samolotu nie wolno korzystać z karty Eye-Fi włożonej do aparatu. Jeżeli w aparacie znajduje się karta Eye-Fi, funkcję [Ustaw. przesyłania] należy ustawić na [WYŁ.]. Po ustawieniu funkcji [Ustaw. przesyłania] na [WYŁ.] na ekranie wyświetlany będzie symbol . Przesyłanie zdjęć za pomocą karty Eye-Fi 1 Ustawić sieć Wi-Fi lub miejsce docelowe na kartę Eye-Fi. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji dołączonej do karty Eye-Fi. 2 Włożyć skonfigurowaną kartę Eye-Fi do aparatu i przystąpić do robienia zdjęć. Za pośrednictwem sieci Wi-Fi zdjęcia będą automatycznie przesyłane do komputera itp. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks Uwagi • W przypadku użycia nowej karty Eye-Fi po raz pierwszy, przed jej sformatowaniem należy skopiować do komputera znajdujący się na karcie plik instalacyjny menedżera karty Eye-Fi. • Z karty Eye-Fi można korzystać po uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego do najnowszej wersji. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja dołączona do karty Eye-Fi. • W trakcie przesyłania zdjęć nie działa funkcja oszczędzania energii aparatu. • W przypadku wyświetlenia symbolu (błąd) należy wyjąć kartę pamięci, po czym włożyć ją powtórnie, albo wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie. Ponowne wyświetlenie symbolu może świadczyć o uszkodzeniu karty Eye-Fi. • Na łączność w ramach sieci Wi-Fi mogą mieć wpływ inne urządzenia do komunikacji. Przy słabej sile sygnału należy przybliżyć się do punktu dostępowego sieci Wi-Fi. • Nie można przekazywać filmów. 143 PL