Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Pod³¹czanie do innych

Pod³¹czanie do innych urz¹dzeñ Oglądanie obrazów na telewizorze Do wyświetlania na ekranie telewizora obrazów zarejestrowanych aparatem potrzebny jest kabel HDMI (oddzielnie w sprzedaży) oraz odbiornik telewizyjny HD wyposażony w gniazdo HDMI. Informacje na ten temat można znaleźć również w instrukcji obsługi telewizora. 1 Wyłączyć zarówno aparat jak i telewizor. 2 Podłączyć kamerę do telewizora za pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży). 3 Włączyć telewizor i przełączyć sygnał wejściowy. 4 Włączyć aparat. Obrazy zarejestrowane aparatem pojawią się na ekranie telewizora. Pokrętłem regulacyjnym wybrać właściwy obraz. 1 Do gniazda HDMI Kabel HDMI 2 Do gniazda HDMI Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Uwagi • Niektóre urządzenia mogą nie działać prawidłowo. • Używać kabla HDMI z logo HDMI. • Na jednym końcu kabel ma mini-wtyk HDMI (do podłączenia do aparatu), a na drugim wtyk do podłączenia do posiadanego telewizora. • W przypadku uruchomienia nagrywania filmów, gdy aparat jest podłączony do telewizora za pośrednictwem kabla HDMI, nagrywanie zostanie po chwili automatycznie przerwane z uwagi na ochronę urządzeń. • Nie wolno łączyć wyjściowego gniazda urządzenia z gniazdem HDMI w aparacie. Może to spowodować usterkę. • Nawet po uruchomieniu funkcji uwydatniania zarysu, zarys obszarów z ustawioną ostrością nie jest uwydatniany, gdy aparat jest podłączony za pośrednictwem kabla HDMI. Indeks z „PhotoTV HD” - informacje Opisywany aparat jest zgodny ze standardem „PhotoTV HD”. Po podłączeniu urządzeń marki Sony zgodnych z systemem PhotoTV HD za pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży) można wejść w nowy świat fotografii w zdumiewającej jakości Full HD. System „PhotoTV HD” umożliwia fotograficzne odtworzenie subtelnych faktur i kolorów z uwzględnieniem wszystkich szczegółów. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do odbiornika telewizyjnego. Ciąg dalszy r 144 PL

Korzystanie z funkcji „BRAVIA” Sync Po podłączeniu aparatu do odbiornika telewizyjnego obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync za pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży), aparat można obsługiwać z poziomu pilota telewizora. 1 Podłączyć telewizor obsługujący funkcję „BRAVIA” Sync do aparatu. Wejście zostanie przełączone automatycznie, a na ekranie telewizora pojawi się zdjęcie wykonane aparatem. 2 Nacisnąć przycisk SYNC Menu na pilocie telewizora. 3 Operacje wykonywać z użyciem przycisków na pilocie telewizora. Pozycja Pokaz zdjęć Odtwórz 1 obraz Wybierz zdjęcie/film Indeks obrazów Wybierz katalog Wybierz datę Kasuj Uwagi Działanie Automatyczne odtwarzanie obrazów Powrót do ekranu pojedynczego zdjęcia. Wybór zdjęcia lub filmu do odtworzenia. Przełączanie do ekranu indeksu. Wybór folderu ze zdjęciami do odtwarzania. Wybór daty filmów do odtwarzania. Usuwanie obrazu. • Zestaw dostępnych operacji jest ograniczony, gdy aparat jest podłączony do telewizora za pośrednictwem kabla HDMI. • Operacje SYNC Menu są dostępne tylko w przypadku telewizorów obsługujących funkcję „BRAVIA” Sync. Operacje SYNC Menu zależą od podłączonego telewizora. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do odbiornika telewizyjnego. • Jeżeli aparat podłączony za pośrednictwem kabla HDMI do odbiornika telewizyjnego innego producenta reaguje nieprawidłowo na polecenia z poziomu pilota telewizora, należy uruchomić kolejno polecenia: [Menu] t [Ustawienia] t [STER.PRZEZ HDMI] t [WYŁ.]. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 145 PL