Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Podłączanie aparatu do

Podłączanie aparatu do komputera 1 Włożyć do aparatu naładowany akumulator lub podłączyć aparat do gniazda elektrycznego za pośrednictwem zasilacza AC-PW20 (oddzielnie w sprzedaży). 2 Włączyć komputer i nacisnąć przycisk (Odtwarzanie). 3 Podłączyć aparat do komputera. W przypadku nawiązywania połączenia USB po raz pierwszy komputer automatycznie uruchomi program do rozpoznawania aparatu. Należy chwilę zaczekać. 1 Do gniazda USB komputera Kabel USB (w zestawie) 2 Do gniazda USB Importowanie obrazów do komputera (Windows) Program „PMB” umożliwia łatwe importowanie obrazów. Szczegółowe informacje na temat funkcji programu „PMB” można znaleźć w pozycji „PMB Help”. Importowanie obrazów do komputera bez korzystania z programu „PMB” Gdy po utworzeniu połączenia USB pomiędzy aparatem a komputerem pojawi się Kreator autoodtwarzania, należy kliknąć [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] lub [MP_ROOT] t skopiować wybrane obrazy do komputera. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks Importowanie obrazów do komputera (Macintosh) 1 Najpierw podłączyć aparat do komputera Macintosh. Kliknąć podwójnie nowo rozpoznaną ikonę na pulpicie t folder, w którym znajdują się obrazy do zaimportowania. 2 Przeciągnąć pliki obrazów na ikonę dysku twardego i upuścić. Pliki obrazów zostaną skopiowane na dysk twardy. 3 Kliknąć podwójnie ikonę dysku twardego t właściwy plik obrazu w folderze zawierającym skopiowane pliki. Obraz zostanie wyświetlony. Ciąg dalszy r 152 PL

Usuwanie połączenia USB Przed wykonaniem poniższych czynności należy wykonać procedury od punktu 1 do 3: • odłączenie kabla USB, • wyjęcie karty pamięci, • wyłączenie aparatu. 1 Kliknąć podwójnie ikonę rozłączenia na pasku zadań. 2 Kliknąć (USB Mass Storage Device) t [Stop]. 3 Sprawdzić urządzenie w oknie potwierdzenia i kliknąć [OK]. Ikona rozłączenia Uwaga Windows Vista Windows XP • W przypadku komputera Macintosh należy wcześniej przeciągnąć ikonę karty pamięci lub ikonę dysku i upuścić ją na ikonę „Kosz”, a aparat zostanie odłączony od komputera. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 153 PL