Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Nie można drukować

Nie można drukować zdjęć z datą. • Program „PMB” pozwala drukować zdjęcia z datą. • Opisywany aparat nie posiada funkcji nakładania daty na zdjęcia. Z uwagi jednak na fakt, że zdjęcia wykonywane opisywanym aparatem zawierają informację o dacie nagrania, można wydrukować zdjęcia z nadrukowaną datą, jeżeli drukarka lub oprogramowanie rozpoznaje informacje Exif. Dane na temat zgodności z informacjami Exif można uzyskać od producenta drukarki lub oprogramowania. • Wykonując odbitki zdjęć w punkcie usługowym, można poprosić o nadruk daty. Pozostałe informacje Obiektyw zachodzi mgłą. • Doszło do kondensacji wilgoci. Wyłączyć aparat i nie używać go przez około godzinę. Po włączeniu aparatu pojawia się komunikat „Ustaw obszar/datę/czas.”. • Aparat z praktycznie rozładowanym akumulatorem lub bez akumulatora nie był używany przez pewien czas. Naładować akumulator i ponownie ustawić datę (strona 122). Jeżeli przy każdorazowym ładowaniu akumulatora aparat wyświetla ten komunikat, wbudowany akumulator może być zużyty. Należy skontaktować się ze sprzedawcą produktów Sony lub autoryzowanym serwisem Sony. Liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć nie zmniejsza się lub zmniejsza po dwa na raz. • Jest to spowodowane tym, że gdy zdjęcia są wykonywane w formacie JPEG, współczynnik kompresji i rozmiar obrazu po kompresji zależą od zdjęcia. Ustawienie zostało zresetowane, mimo że operacja resetowania nie została wykonana. • Akumulator został wyjęty przy przełączniku zasilania ustawionym w pozycji ON. Przed wyjęciem akumulatora należy upewnić się, że aparat jest wyłączony, a lampka aktywności nie świeci się. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks Aparat nie działa prawidłowo. • Wyłączyć aparat. Wyjąć akumulator i włożyć go ponownie. Jeżeli aparat jest gorący, należy wyjąć akumulator i odczekać, aż ostygnie, przed wykonaniem powyższej procedury. • Jeżeli używany jest zasilacz sieciowy (oddzielnie w sprzedaży), odłączyć przewód zasilający. Następnie ponownie podłączyć przewód zasilający i włączyć aparat. Jeżeli aparat nadal nie działa po wykonaniu tych zalecanych czynności, należy zasięgnąć porady sprzedawcy produktów Sony lub autoryzowanego serwisu Sony. Na ekranie widoczny jest symbol „--E-”. • Wyjąć kartę pamięci i włożyć ją ponownie. Jeżeli ta procedura nie spowoduje usunięcia wyświetlanej informacji, sformatować kartę pamięci (strona 136). 160 PL

Komunikaty ostrzegawcze Jeżeli pojawią się poniższe komunikaty, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niewłaściwy akumulator. Użyj prawidłowego modelu. • Używany jest niewłaściwy akumulator. Ustaw obszar/datę/czas. • Ustawić datę i godzinę. Jeżeli aparat nie był używany przez dłuższy czas, należy naładować wewnętrzny akumulator. Brak dostatecznej energii. • Próbowano wykonać czyszczenie przetwornika obrazu (Czyszczenie) przy niskim poziomie naładowania akumulatora. Naładować akumulator lub użyć zasilacza sieciowego (oddzielnie w sprzedaży). Nie można użyć karty pamięci. Sformatować kartę? • Karta pamięci została sformatowana z poziomu komputera i format pliku został zmodyfikowany. Wybrać [OK] i sformatować kartę pamięci. Można ponownie korzystać z tej karty pamięci, ale wszystkie zapisane na niej wcześniej dane zostają skasowane. Operacja formatowania może trwać dość długo. Jeżeli komunikat nadal się pojawia, wymienić kartę pamięci. Błąd karty pamięci • Włożono niezgodną kartę pamięci lub formatowanie nie powiodło się. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks Włóż ponownie kartę pamięci. • Włożonej karty pamięci nie można używać w posiadanym aparacie. • Karta pamięci jest uszkodzona. • Styki karty pamięci są zabrudzone. Ta karta pamięci nie może być normalnie odtwarzana i zapisywana. • Włożonej karty pamięci nie można używać w posiadanym aparacie. Przetwarza... • Procedura redukcji szumów przy długim czasie naświetlania wykonywana jest przez taki sam okres czasu, przez jaki była otwarta migawka. Podczas wspomnianej procedury redukcji nie można wykonywać dalszych zdjęć. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji redukcji szumów przy długim czasie ekspozycji. Nie można wyświetlić. • Mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem zdjęć zarejestrowanych innymi aparatami lub zmodyfikowanych z poziomu komputera. Ciąg dalszy r 161 PL