Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Nie można rozpoznać

Nie można rozpoznać obiektywu. Zamocuj go poprawnie. • Obiektyw nie jest założony prawidłowo lub w ogóle nie jest założony. Jeżeli powyższy komunikat pojawi się przy założonym obiektywie, należy go odłączyć i zamocować ponownie. Jeżeli komunikat ten pojawia się często, należy sprawdzić, czy przypadkiem styki obiektywu i aparatu nie są zabrudzone. • W przypadku podłączenia aparatu do teleskopu astronomicznego lub podobnego urządzenia, należy w pozycji [Wyzw.bez obiek.] ustawić opcję [Aktywne] (strona 110). • Funkcja SteadyShot nie działa. Można kontynuować fotografowanie, ale funkcja SteadyShot nie będzie działać. Wyłączyć aparat i włączyć go ponownie. Jeżeli symbol ten nie zniknie, należy zasięgnąć porady sprzedawcy produktów Sony lub miejscowego autoryzowanego serwisu Sony. Brak zdjęć. Brak filmów. • Brak obrazów na karcie pamięci. Obraz chroniony. • Próbowano usunąć chronione obrazy. Nie można drukować. • Próbowano umieścić znacznik DPOF na zdjęciach RAW. Aparat przegrzany. Pozwól mu ostygnąć. • Aparat jest gorący, ponieważ zdjęcia były wykonywane bez przerwy. Wyłączyć zasilanie. Poczekać, aż aparat ostygnie i znowu będzie gotowy do pracy. • Długotrwałe rejestrowanie obrazów spowodowało wzrost temperatury aparatu. Przerwać rejestrowanie obrazów do momentu ostygnięcia aparatu. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks • Liczba obrazów przekracza wartość, przy której w aparacie możliwe jest jeszcze zarządzanie datami w pliku bazy danych. • Nie można zarejestrować pliku bazy danych. Należy zaimportować wszystkie obrazy do komputera przy użyciu programu „PMB” i odzyskać kartę pamięci. Błąd aparatu • Wyłączyć zasilanie, wyjąć akumulator i włożyć go ponownie. Jeżeli komunikat pojawia się często, należy zasięgnąć porady sprzedawcy produktów Sony lub autoryzowanego serwisu Sony. Błąd bazy danych obrazu. • W pliku bazy danych obrazów wystąpiły nieprawidłowości. Wybrać kolejno: [Ustawienia] t [Odz. bazę dan. obr.] t [OK]. Ciąg dalszy r 162 PL

Błąd bazy danych obrazu. Odzyskać? • Nie można nagrywać ani odtwarzać filmów ze względu na uszkodzenie pliku bazy danych obrazów. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odzyskać dane. Nie można powiększyć. Nie można obrócić obrazu. • Mogą wystąpić problemy z powiększaniem lub obracaniem zdjęć zarejestrowanych innymi aparatami. Obrazy nie są wybrane. • Próbowano drukować bez określenia, o które zdjęcia chodzi. Brak zmienionych obrazów. • Próbowano wykonać zlecenie wydruku DPOF bez określenia, o które zdjęcia chodzi. Więcej kat niemożliwe. • Folder z nazwą zaczynającą się od „999” już istnieje na karcie pamięci. W takim wypadku nie można utworzyć więcej folderów. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 163 PL