Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Wskaźnik Znaczenie

Wskaźnik Znaczenie 2011-1-1 9:30AM Data/godzina zarejestrowania zdjęcia 12/12 Numer zdjęcia/liczba zdjęć zapisanych danego dnia lub w wybranym folderze SteadyShot Pojawia się, gdy funkcja HDR nie zadziałała w przypadku danego zdjęcia. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 16 PL

Podstawowa obs³uga Korzystanie z pokrętła regulacyjnego i przycisków programowalnych Pokrętło regulacyjne i przyciski programowalne służą do uruchamiania różnych funkcji aparatu. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Pokrętło regulacyjne Przyciski programowalne Pokrętło regulacyjne Podczas fotografowania do pokrętła regulacyjnego przypisane są funkcje DISP (Wyświetlane dane) i (Kompens.eksp.). Podczas odtwarzania do pokrętła regulacyjnego przypisane są funkcje DISP (Wyświetlane dane) i (Indeks obrazów). Istnieje możliwość przypisania funkcji prawemu/lewemu przyciskowi pokrętła regulacyjnego (strony 114 i 115). Obracanie pokrętłem regulacyjnym lub naciskanie jego prawej/lewej/górnej/ dolnej sekcji zgodnie z informacją wyświetlaną na ekranie pozwala wybierać ustawiane parametry. Zatwierdzenie wyboru odbywa się przez naciśnięcie środkowej sekcji pokrętła regulacyjnego. Wyszukiwanie Menu Indeks Ciąg dalszy r 17 PL