Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Tryb demonstracyjny

Tryb demonstracyjny .................................... 134 Tryb pomiaru ................................................... 84 Tryb pracy ........................................................ 57 U Ust.daty/czasu ................................................ 122 Ustaw. lewego przyc. ..................................... 114 Ustaw. praw. przyc. ....................................... 115 Ustaw. przesyłania ......................................... 143 Ustaw. przyc. pr. B ........................................ 116 Ustaw. przyc. pr. C ........................................ 117 Ustawienia ........................................................ 22 W Własne ............................................................. 118 Wersja ............................................................. 133 Wielopunktowy .......................................... 66, 84 Wskaz. dot. fotograf. ....................................... 74 Wspomaganie AF .......................................... 100 Wspomaganie MF .......................................... 107 Wybierz datę .................................................... 94 Wybierz kat. fotograf. ................................... 139 Wybierz katalog ............................................... 93 Wybierz zdjęcie/film ........................................ 91 Wybór AF/MF ................................................. 64 Wybór sceny ..................................................... 42 Wykryw. uśmiechu .......................................... 72 Wykrywanie twarzy ......................................... 69 Wyś. miej. na karcie ...................................... 142 Wyświetl.odtw. ............................................... 129 Wyświetlane dane ............................................ 36 Wyzw.bez obiek. ............................................ 110 Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks Z Z ręki o zmierzchu ........................................... 43 Zachód słońca .................................................. 42 Zdefiniowany balans bieli ............................... 83 Zdj. seryjne ................................................. 33, 58 Zdj.ser.pier.czas. .............................................. 59 Zdjęcie z uśmiechem ....................................... 70 Zmiana czasu .................................................. 122 Zoom przy odtwarzaniu .................................. 27 174 PL

Uwagi dotyczące licencji W zestawie z aparatem dostarczane jest następujące oprogramowanie: „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”, „pcre” i „libjpeg”. Wspomniane programy dostarczane są w oparciu o umowy licencyjne zawarte z właścicielami praw autorskich do nich. Na wniosek właścicieli praw autorskich do tych aplikacji użytkowych mamy obowiązek podania poniższych informacji. Prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem. Należy przeczytać plik „license1.pdf” w folderze „License” na płycie CD-ROM. Znajdują się w nim licencje (w wersji angielskiej) programów „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”, „pcre” i „libjpeg”. LICENCJA NA OPISYWANY PRODUKT JEST UDZIELANA W RAMACH LICENCJI NA PORTFOLIO PATENTOWE MPEG-4 VISUAL DO OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO (i) KODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO ZGODNYCH ZE STANDARDEM MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 VIDEO”) I/LUB (ii) DEKODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO MPEG-4, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKODOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W RAMACH DZIAŁAŃ OSOBISTYCH I NIEKOMERCYJNYCH I/LUB UZYSKANE OD DOSTAWCY MATERIAŁÓW WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW WIDEO MPEG-4. GDY CHODZI O JAKIEKOLWIEK INNE ZASTOSOWANIA, ŻADNA LICENCJA NIE JEST UDZIELANA, ANI NIE NALEŻY TAKOWEJ DOMNIEMYWAĆ. DODATKOWE INFORMACJE, W TYM INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWAŃ PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH I HANDLOWYCH ORAZ ZASAD UDZIELANIA LICENCJI MOŻNA UZYSKAĆ W FIRMIE MPEG LA, LLC. INFORMACJE HTTP://WWW.MPEGLA.COM Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks Oprogramowanie udostępniane w ramach licencji GNU GPL/LGPL Do aparatu dołączono oprogramowanie, które udostępniane jest w ramach poniższej licencji GNU General Public License (dalej zwanej „GPL”) lub GNU Lesser General Public License (dalej zwanej „LGPL”). Informuje ona, że użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikowania i przekazywania dalej kodu źródłowego tych programów użytkowych na warunkach dostarczonej licencji GPL/LGPL. Kod źródłowy jest dostępny w Internecie. Można go pobrać z poniższego adresu URL. http://www.sony.net/Products/Linux/ Prosimy nie kontaktować się z nami w sprawie zawartości kodu źródłowego. Należy przeczytać plik „license2.pdf” w folderze „License” na płycie CD-ROM. Znajdują się w nim licencje (w wersji angielskiej) programów „GPL” i „LGPL”. Ciąg dalszy r 175 PL