Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Przyciski programowalne

Przyciski programowalne Strzałka oznacza, że pokrętło regulacyjne można obrócić. Po wyświetleniu odpowiednich opcji na ekranie można je przeglądać obracając pokrętłem regulacyjnym lub naciskając jego górną/dolną/lewą/prawą sekcję. Naciśnięcie sekcji środkowej zatwierdza wybór. Przyciski programowalne pełnią różne funkcje w zależności od kontekstu ich użycia. Na ekranie wyświetlane są role (funkcje) przypisane poszczególnym przyciskom programowalnym. W celu użycia funkcji podanej w górnym prawym rogu ekranu należy nacisnąć przycisk programowalny A. W celu użycia funkcji podanej w dolnym prawym rogu ekranu należy nacisnąć przycisk programowalny B. W celu użycia funkcji podanej w środku należy nacisnąć środkową sekcję pokrętła regulacyjnego (przycisk programowalny C). Istnieje możliwość przypisania funkcji przyciskom programowalnym B i C (strony 116 i 117). W niniejszej instrukcji przyciski programowalne są identyfikowane za pomocą ikony lub funkcji wyświetlanej na ekranie. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks A C B W takim przypadku przycisk programowalny A działa jak przycisk [Menu], a przycisk programowalny B jak przycisk [Wskaz. dot. fot.]. Przycisk programowalny C działa jak przycisk [Tryb fotograf.]. 18 PL

Korzystanie z funkcji w menu Wyszukiwanie Menu Użytkownik ma możliwość konfigurowania podstawowych ustawień aparatu jako całości, albo wykonywania takich funkcji jak fotografowanie, odtwarzanie, czy też innych operacji. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć 1 Nacisnąć [Menu]. 2 Właściwy element wybiera się korzystając z górnej/dolnej/lewej/ prawej sekcji pokrętła regulacyjnego, a wybór zatwierdza się naciśnięciem sekcji środkowej. 3 Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, wybrać odpowiedni element, po czym nacisnąć środkową sekcję pokrętła regulacyjnego, aby zatwierdzić wybór. [Menu] Pokrętło regulacyjne Wyszukiwanie Menu Indeks Tryb fotograf. Umożliwia wybór trybu fotografowania, na przykład tryb ekspozycji, panoramiczny, Wybór sceny. Inteligentna auto Wybór sceny Efekt wizualny Korekcja drgań Rozległa panorama W aparacie przeprowadzana jest ocena obiektu i wprowadzane są optymalne ustawienia. Tryb ten umożliwia automatyczne fotografowanie przy odpowiednich ustawieniach. Zdjęcia są wykonywane przy zadanych wcześniej ustawieniach dobranych do obiektu lub warunków. Fotografowanie z wybranymi efektami w celu oddania niezwykłej atmosfery. Redukcja drgań aparatu podczas robienia zdjęć w pomieszczeniu przy słabym oświetleniu lub fotografowania w trybie teleobiektywu. Fotografowanie w trybie panoramicznym. Ciąg dalszy r 19 PL