Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Odtwarzanie Umożliwia

Odtwarzanie Umożliwia ustawianie funkcji odtwarzania. Kasuj Pokaz zdjęć Wybierz zdjęcie/film Indeks obrazów Wybierz katalog Wybierz datę Obróć Chroń Oglądanie 3D Powiększ Nastaw. głośności Określ wydruk Wyświetlane Podczas odtwarzania dane Usuwanie obrazów. Automatyczne odtwarzanie obrazów. Wybór zdjęcia lub filmu do odtworzenia. Wybór liczby obrazów wyświetlanych na ekranie indeksu. Wybór folderu ze zdjęciami do odtwarzania. Wybór daty filmów do odtwarzania. Obracanie zdjęć. Ochrona lub anulowanie ochrony obrazów. Funkcja wykorzystywana po podłączeniu do telewizora zgodnego z funkcją 3D pozwalająca oglądać obrazy 3D. Powiększanie obrazu. Ustawianie poziomu głośności filmów. Wybór zdjęć do wydruku lub wprowadzanie ustawień drukowania. Zmiana informacji wyświetlanych na ekranie odtwarzania. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Ustawienia Umożliwia wprowadzanie bardziej szczegółowych ustawień fotografowania lub zmianę ustawień aparatu. Nastawienia nagryw Wspomaganie AF Red.czerw.oczu Auto podgląd Linia siatki Poziom zarysu Kolor zarysu Histogram Wspomaganie MF Przestrzeń barw Ustawianie Wspomagania AF przy automatycznym ustawianiu ostrości w słabo oświetlonych miejscach. Przed zrobieniem zdjęcia z użyciem lampy błyskowej uruchamiany jest błysk wstępny eliminujący efekt czerwonych oczu. Ustawianie czasu wyświetlania zdjęcia po jego wykonaniu. Włączanie linii siatki pomocnych przy komponowaniu kadru. Uwydatnienie określonym kolorem zarysu obszarów z ustawioną ostrością. Ustawianie koloru wykorzystywanego w przypadku funkcji uwydatniania zarysu. Wyświetlanie histogramu rozkładu luminancji. Wyświetlanie powiększonego obrazu w przypadku ręcznego ustawiania ostrości. Zmiana zakresu odtwarzanych barw. Ciąg dalszy r 22 PL Indeks

SteadyShot Wyzw.bez obiek. Red.sz.dł.naśw. Red.sz.wys.ISO Nagr. dźwięku filmu Ustawienia przyc. Własne Ustaw. lewego przyc. Ustaw. praw. przyc. Ustaw. przyc. pr. B Ustaw. przyc. pr. C Własne Główne nastawienia Start menu Brzęczyk Język: Ust.daty/czasu Nastawia region Ekran Pomocy Oszcz.energii Jasność LCD Kolor wyświetl. Szeroki obraz Wyświetl.odtw. STER.PRZEZ HDMI Połączenie USB Czyszczenie Wersja Tryb demonstracyjny Ustawianie kompensacji drgań aparatu. Ustawianie, czy w przypadku braku obiektywu migawka ma być wyzwalana, czy nie. Ustawianie obróbki obrazu z redukcją szumów przy fotografowaniu z długim czasem ekspozycji. Ustawianie obróbki obrazu z redukcją szumów przy fotografowaniu z wysoką czułością ISO. Ustawianie dźwięku przy nagrywaniu filmów. Przypisywanie funkcji lewemu przyciskowi pokrętła regulacyjnego. Przypisywanie funkcji prawemu przyciskowi pokrętła regulacyjnego. Przypisywanie funkcji przyciskowi programowalnemu B. Przypisywanie funkcji przyciskowi programowalnemu C. Ustawianie funkcji niestandardowych przycisku programowalnego C. Wybór pierwszego wyświetlonego menu z menu głównego lub ekranu ostatniego menu. Wybór sygnału dźwiękowego generowanego podczas obsługi aparatu. Wybór języka używanego na ekranie. Ustawianie daty i godziny. Wybór regionu, w którym aparat będzie używany. Włączanie i wyłączanie ekranu pomocy. Ustawianie czasu, po którym aparat przełączany jest do trybu oszczędzania energii. Ustawianie jasności monitora LCD. Wybór koloru monitora LCD. Wybór metody wyświetlania szerokich obrazów. Wybór sposobu wyświetlania obrazów w pionie. Włączanie lub wyłączanie obsługi aparatu z poziomu pilota telewizora zgodnego z systemem „BRAVIA” Sync. Wybór sposobu realizacji połączenia USB. Możliwość oczyszczenia przetwornika obrazu. Wyświetlanie wersji aparatu i obiektywu/adaptera obiektywu. Określanie, czy pokaz z filmami ma być wyświetlany, czy nie. Ciąg dalszy r 23 PL Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks