Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

z W przypadku

z W przypadku fotografowania obiektu stwarzającego problemy z ustawieniem ostrości Wskaźnik ostrości z podświetlony podświetlony podświetlony z miga Gdy aparat nie może automatycznie ustawić ostrości na obiekcie, wskaźnik ostrości miga. Należy zmienić kompozycję w kadrze lub ustawienie ostrości. Wskaźnik ostrości Stan Ostrość zablokowana. Ostrość potwierdzona. Ognisko przesuwa się, podążając za poruszającym się obiektem. Trwa ustawianie ostrości. Nie można ustawić ostrości. • W poniższych sytuacjach mogą wystąpić problemy z ustawieniem ostrości: – Jest ciemno i obiekt znajduje się daleko. – Słaby kontrast między obiektem a tłem. – Obiekt znajduje się za szybą. – Obiekt szybko się porusza. – Obiekt odbija światło, na przykład lustro, lub ma błyszczące powierzchnie. – Obiekt połyskuje. – Obiekt jest oświetlony od tyłu. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 26 PL

Odtwarzanie obrazów Zarejestrowane obrazy można odtworzyć. Zdjęcia i filmy są wyświetlane na różnych ekranach. Nie można wyświetlać zdjęć i filmów na tym samym ekranie. 1 Nacisnąć przycisk (Odtwarzania). 2 Pokrętłem regulacyjnym wybrać obraz. 3 W celu odtworzenia obrazów lub filmów panoramicznych należy nacisnąć środkową sekcję pokrętła regulacyjnego. Podczas odtwarzania filmów Wstrzymanie/wznowienie odtwarzania Przewijanie do przodu Przewijanie do tyłu Regulacja poziomu głośności Obsługa pokrętła regulacyjnego Nacisnąć środkową sekcję. Nacisnąć prawą sekcję lub obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nacisnąć lewą sekcję lub obrócić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Nacisnąć dolną sekcję t górna/dolna sekcja. Uwaga • Obrazy panoramiczne zarejestrowane z poziomu innych urządzeń mogą być odtwarzane nieprawidłowo. z Przełączanie pomiędzy zdjęciem a filmem Na ekranie indeksu obrazów można zmienić rodzaj wyświetlanych obrazów zaznaczając (zdjęcie) lub (film) z lewej strony ekranu, po czym naciskając środkową sekcję pokrętła regulacyjnego (strona 39). Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks Odtwarzanie w powiększeniu Wybrany fragment zdjęcia można powiększyć w trakcie wyświetlania, aby go dokładniej obejrzeć. Można w ten sposób wygodnie sprawdzić ostrość zarejestrowanego zdjęcia. Wyświetlane zdjęcia można powiększać z poziomu Menu (strona 97). 1 Wyświetlić zdjęcie, które ma być powiększone, a następnie nacisnąć środkową sekcję pokrętła regulacyjnego [Powiększ]. 2 Zmienić skalę obracając pokrętłem regulacyjnym. 3 Wybrać fragment, który ma być powiększony, naciskając górną/dolną/ prawą/lewą sekcję pokrętła regulacyjnego. 4 Aby anulować odtwarzanie w powiększeniu, należy nacisnąć [Wyjdź]. Ciąg dalszy r 27 PL