Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Uwagi na temat

Uwagi na temat eksploatacji aparatu Sposób korzystania z niniejszej instrukcji Aby przejść na właściwą stronę, wystarczy kliknąć przycisk w prawym górnym rogu okładki lub poszczególnych stron. Jest to wygodne w przypadku wyszukiwania informacji o używanej funkcji. Wyszukiwanie informacji o poszczególnych fukcjach. Wyszukiwanie informacji w oparciu o przykładowe zdjęcia Wyszukiwanie informacji w wykazie poszczególnych pozycji menu. Wyszukiwanie informacji w oparciu o słowo kluczowe. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Do poszczególnych stron można przechodzić klikając numery stron podane w instrukcji. Znaki i sposoby notacji wykorzystywane w niniejszej instrukcji Indeks W niniejszej instrukcji kolejność operacji wskazują strzałki (t). Aparat należy obsługiwać w podanej kolejności. Symbol wskazje ustawienie domyślne. Sygnalizuje uwagi i ograniczenia dotyczące prawidłowej obsługi aparatu. z Sygnalizuje przydatne informacje. 2 PL

Spis treści Uwagi na temat eksploatacji aparatu Podstawowa obsługa Sposób korzystania z niniejszej instrukcji ·············2 Wyszukiwanie próbnych zdjęć······························5 Elementy aparatu ················································11 Wykaz symboli wyświetlanych na ekranie ··········14 Korzystanie z pokrętła regulacyjnego i przycisków programowalnych················································17 Wyszukiwanie Menu············································19 Rejestrowanie zdjęć i filmów·······························25 Odtwarzanie obrazów ·········································27 Usuwanie obrazów··············································29 Kreatywność fotograf.·········································30 Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks Korzystanie z funkcji przy użyciu pokrętła regulacyjnego DISP (Wyświetlane dane) ····································36 (Kompens.eksp.) ············································38 (Indeks obrazów) ············································39 Korzystanie z funkcji w menu Tryb fotograf.·······················································19 Aparat··································································20 Rozm. Obrazu ·····················································21 Jasność/Kolor ·····················································21 Odtwarzanie ························································22 Ustawienia···························································22 Ciąg dalszy r 3 PL

 • Page 1: 4-275-474-52(1) Aparat cyfrowy z wy
 • Page 5 and 6: Wyszukiwanie próbnych zdjęć „O
 • Page 7 and 8: Zdjęcia w trybie makro 31 82 Rozmy
 • Page 9 and 10: Fotografowanie zachodów słońca/u
 • Page 11 and 12: Elementy aparatu Po odłączeniu ob
 • Page 13 and 14: Obiektyw E18 - 55 mm F3.5-5.6 OSS (
 • Page 15 and 16: Wskaźnik B Wskaźnik C Wskaźnik
 • Page 17 and 18: Podstawowa obs³uga Korzystanie z p
 • Page 19 and 20: Korzystanie z funkcji w menu Wyszuk
 • Page 21 and 22: Rozm. Obrazu Umożliwia ustawianie
 • Page 23 and 24: SteadyShot Wyzw.bez obiek. Red.sz.d
 • Page 25 and 26: Rejestrowanie zdjęć i filmów W t
 • Page 27 and 28: Odtwarzanie obrazów Zarejestrowane
 • Page 29 and 30: Usuwanie obrazów Wyświetlany obra
 • Page 31 and 32: • W przypadku ustawionej opcji [Z
 • Page 33 and 34: Efekt gładkiej skóry W trybie Kre
 • Page 35 and 36: Jasność W trybie Kreatywność fo
 • Page 37 and 38: Podczas odtwarzania Wyśw. inn. inf
 • Page 39 and 40: Korzystanie z funkcji w menu Indeks
 • Page 41 and 42: z W przypadku fotografowania obiekt
 • Page 43 and 44: (Z ręki o zmierzchu) Uwagi Do uję
 • Page 45 and 46: Kolor częściowy (żółty) High-k
 • Page 47 and 48: Rozległa panorama Umożliwia tworz
 • Page 49 and 50: Rozległa panorama 3D Umożliwia tw
 • Page 51 and 52: z Nazwa pliku zdjęcia 3D Zdjęcie
 • Page 53 and 54:

  BULB Korzystając z długiej ekspoz

 • Page 55 and 56:

  Priorytet przysłony Uzyskiwanie os

 • Page 57 and 58:

  Tryb pracy Istnieje możliwość us

 • Page 59 and 60:

  Zdj.ser.pier.czas. Po naciśnięciu

 • Page 61 and 62:

  Samowyzw. (ser.) Po upływie dziesi

 • Page 63 and 64:

  Tryb błysku Przy słabym oświetle

 • Page 65 and 66:

  Ostrość DMF (Bezpośrednie ręczn

 • Page 67 and 68:

  Tryb autofokusa Wybieranie trybu us

 • Page 69 and 70:

  Wykrywanie twarzy Automatyczne wykr

 • Page 71 and 72:

  z Wskazówki dotyczące skuteczniej

 • Page 73 and 74:

  Efekt gładkiej skóry Ustawianie e

 • Page 75 and 76:

  Rozm. Obrazu Rozmiar obrazu decyduj

 • Page 77 and 78:

  Format obrazu Ustawianie formatu ob

 • Page 79 and 80:

  z Zdjęcia RAW Plik formatu RAW zaw

 • Page 81 and 82:

  ISO Ustawianie czułości na świat

 • Page 83 and 84:

  Zdefiniowany balans bieli ( ) 1 [Me

 • Page 85 and 86:

  Korekcja błysku Regulacja mocy bł

 • Page 87 and 88:

  Auto HDR Następuje poszerzenie zak

 • Page 89 and 90:

  Kasuj Istnieje możliwość usunię

 • Page 91 and 92:

  Wybierz zdjęcie/film Wybór zdję

 • Page 93 and 94:

  Wybierz katalog Jeżeli na karcie p

 • Page 95 and 96:

  Obróć Obracanie zdjęcia przeciwn

 • Page 97 and 98:

  Powiększ Istnieje możliwość spr

 • Page 99 and 100:

  Określ wydruk Można określić, k

 • Page 101 and 102:

  Red.czerw.oczu Przed zrobieniem zdj

 • Page 103 and 104:

  Linia siatki Włączanie lub wyłą

 • Page 105 and 106:

  Kolor zarysu Ustawianie koloru wyko

 • Page 107 and 108:

  Wspomaganie MF Automatyczne powięk

 • Page 109 and 110:

  SteadyShot Włączanie lub wyłącz

 • Page 111 and 112:

  Red.sz.dł.naśw. Po ustawieniu sek

 • Page 113 and 114:

  Nagr. dźwięku filmu Włączanie l

 • Page 115 and 116:

  Ustaw. praw. przyc. Przypisywanie f

 • Page 117 and 118:

  Ustaw. przyc. pr. C Przypisywanie f

 • Page 119 and 120:

  Start menu Opcja ta pozwala wybrać

 • Page 121 and 122:

  Język: Wybór języka opcji menu,

 • Page 123 and 124:

  Nastawia region Ustawianie regionu,

 • Page 125 and 126:

  Oszcz.energii Istnieje możliwość

 • Page 127 and 128:

  Kolor wyświetl. Wybór koloru moni

 • Page 129 and 130:

  Wyświetl.odtw. Wybór orientacji p

 • Page 131 and 132:

  Połączenie USB Wybór sposobu rea

 • Page 133 and 134:

  Wersja Wyświetlanie wersji aparatu

 • Page 135 and 136:

  Nast.domyślne Przywracanie ustawie

 • Page 137 and 138:

  Numer pliku Wybór metody numeracji

 • Page 139 and 140:

  Wybierz kat. fotograf. W przypadku

 • Page 141 and 142:

  Odz. bazę dan. obr. W przypadku st

 • Page 143 and 144:

  Ustaw. przesyłania Włączanie lub

 • Page 145 and 146:

  Korzystanie z funkcji „BRAVIA”

 • Page 147 and 148:

  Współpraca z komputerem Na płyci

 • Page 149 and 150:

  Korzystanie z oprogramowania Instal

 • Page 151 and 152:

  Korzystanie z programu „Image Dat

 • Page 153 and 154:

  Usuwanie połączenia USB Przed wyk

 • Page 155 and 156:

  Rozwi¹zywanie problemów Rozwiązy

 • Page 157 and 158:

  Na zdjęciach wykonanych z użyciem

 • Page 159 and 160:

  • Jeżeli zdjęcia są rejestrowa

 • Page 161 and 162:

  Komunikaty ostrzegawcze Jeżeli poj

 • Page 163 and 164:

  Błąd bazy danych obrazu. Odzyska

 • Page 165 and 166:

  Karta pamięci W opisywanym aparaci

 • Page 167 and 168:

  Akumulator „InfoLITHIUM” Z opis

 • Page 169 and 170:

  Ładowarka • W ładowarce (w zest

 • Page 171 and 172:

  Czyszczenie Czyszczenie aparatu •

 • Page 173 and 174:

  Menu ..............................

 • Page 175 and 176:

  Uwagi dotyczące licencji W zestawi