Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

: Obrót przeciwnie do

: Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zwiększa rozmycie. Aby przywrócić pierwotny stan, wystarczy nacisnąć przycisk [Anuluj]. Uwagi • Dostępny zakres rozmycia zależy od używanego obiektywu. • Przy pewnych odległościach od obiektu i w przypadku niektórych obiektywów efekt rozmycia może być niezauważalny. z Aby uzyskać lepszy efekt funkcji Nieo. tło, należy: • Przesunąć się bliżej obiektu. • Zwiększyć odległość między obiektem a tłem. Efekt wizualny W trybie Kreatywność fotograf. w prosty sposób można ustawić Efekt wizualny. Aby uzyskać różne tekstury, wystarczy wybrać właściwy filtr efektowy. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu 1 Nacisnąć środkową sekcję pokrętła regulacyjnego. 2 Obracając pokrętłem regulacyjnym, wybrać [Efekt wizualny], a następnie nacisnąć środkową sekcję pokrętła regulacyjnego. 3 Obracając pokrętłem regulacyjnym, wybrać właściwy efekt. : Posteryzacja (kolor) : Posteryzacja (cz-b) : Kolor pop : Zdjęcie retro : Kolor częściowy (czerwony) : Kolor częściowy (zielony) : Kolor częściowy (niebieski) : Kolor częściowy (żółty) : High-key : Czarno-biały duży kontrast : Aparat zabawka Aby przywrócić pierwotny stan, wystarczy nacisnąć przycisk [Anuluj]. Szczegółowe informacje o poszczególnych filtrach efektowych można znaleźć na stronie 44. Indeks Uwaga • Po wybraniu opcji [Kolor częściowy (czerwony)], [Kolor częściowy (zielony)], [Kolor częściowy (niebieski)] lub [Kolor częściowy (żółty)], w przypadku niektórych obiektów na obrazach może nie być zachowana wybrana kolorystyka. Ciąg dalszy r 32 PL

Efekt gładkiej skóry W trybie Kreatywność fotograf. w prosty sposób można ustawić Efekt gładkiej skóry. Na twarzach obiektów wykrytych w trybie Wykrywanie twarzy można uzyskać efekt gładkiej skóry. 1 Nacisnąć środkową sekcję pokrętła regulacyjnego. 2 Obracając pokrętłem regulacyjnym, wybrać [Efekt gładkiej skóry], a następnie nacisnąć środkową sekcję pokrętła regulacyjnego. 3 Obracając pokrętłem regulacyjnym, dobrać właściwy poziom efektu. : Ustawianie wysokiego poziomu funkcji Efekt gładkiej skóry. : Ustawianie średniego poziomu funkcji Efekt gładkiej skóry. : Ustawianie niskiego poziomu funkcji Efekt gładkiej skóry. Aby przywrócić pierwotny stan, wystarczy nacisnąć przycisk [Anuluj]. Uwaga • W przypadku niektórych obiektów funkcja ta może nie działać. Samowyzw/Zdj. seryjne W trybie Kreatywność fotograf. można w prosty sposób ustawić samowyzwalacz i zdjęcia seryjne. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 1 Nacisnąć środkową sekcję pokrętła regulacyjnego. 2 Obracając pokrętłem regulacyjnym, wybrać [Samowyzw/Zdj. seryjne], a następnie nacisnąć środkową sekcję pokrętła regulacyjnego. 3 Obracając pokrętłem regulacyjnym, wybrać właściwe ustawienie. : Po naciśnięciu spustu migawki zacznie migać lampka samowyzwalacza i rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a po upływie 10 sekund zostanie zwolniona migawka (Samowyzwalacz: 10 s). : Po naciśnięciu spustu migawki do momentu jego zwolnienia aparat będzie rejestrować zdjęcia seryjne (Zdj.ser.pier.czas.). Aby przywrócić pierwotny stan, wystarczy nacisnąć przycisk [Anuluj]. Uwaga • W trybie zdjęć seryjnych z priorytetem czasu otwarcia migawki wykorzystywane są ustawienia ostrości i jasności dla pierwszego zdjęcia. Ciąg dalszy r 33 PL