Views
7 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Korzystanie z funkcji

Korzystanie z funkcji przy u¿yciu pokrêt³a regulacyjnego DISP (Wyświetlane dane) Korzystając z pokrętła regulacyjnego: 1 Naciskając kilkakrotnie DISP (Wyświetlane dane) na pokrętle regulacyjnym, wybrać właściwy tryb. Z poziomu Menu: 1 Podczas fotografowania lub filmowania: [Menu] t [Aparat] t [Wyświetlane dane]. Podczas odtwarzania: [Menu] t [Odtwarzanie] t [Wyświetlane dane]. 2 Wybrać odpowiedni tryb obracając pokrętłem regulacyjnym. Podczas fotografowania lub filmowania Wyśw. inf. pod. Wyśw. inn. inf. Wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące fotografowania lub filmowania. Czas otwarcia migawki i wartość przysłony przedstawiane są w postaci graficznej, za wyjątkiem przypadku gdy [Tryb fotograf.] jest ustawiony na [Inteligentna auto], [Rozległa panorama] lub [Rozległa panorama 3D]. Podawane są informacje dotyczące zapisu. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks Brak informacji Informacje dotyczące zapisu nie są wyświetlane. Ciąg dalszy r 36 PL

Podczas odtwarzania Wyśw. inn. inf. Histogram Podawane są informacje dotyczące zapisu. Oprócz informacji dotyczących zapisu, w postaci graficznej wyświetlany jest rozkład luminancji. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Brak informacji Informacje dotyczące zapisu nie są wyświetlane. Wyszukiwanie Menu Uwaga • Histogram nie jest wyświetlany w następujących trybach odtwarzania: –Film – Panorama –Pokaz zdjęć Indeks z Co to jest histogram? Histogram to sposób prezentacji rozkładu luminancji informujący o tym, ile pikseli o określonej jasności znajduje się na danym zdjęciu. W przypadku jaśniejszego obrazu następuje przesunięcie całego histogramu w prawą stronę, a w przypadku ciemniejszego obrazu - w lewą stronę. Lampa R (czerwony) Luminancja • Podczas wyświetlania zdjęcia obszary o wysokiej lub niskiej tonacji migają na ekranie histogramu (ostrzeżenie o granicy luminancji). G (zielony) B (niebieski) 37 PL