Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

• Gdy występują

• Gdy występują duże różnice w jasności, kolorystyce i ostrości w całym zakresie kąta ujęcia panoramicznego 3D oraz kąta z ustawioną na stałe ostrością i ekspozycją przez naciśnięcie do połowy spustu migawki (blokada AE/AF), mogą wystąpić problemy z utrwaleniem takiego zdjęcia. W takim przypadku należy zmienić kąt blokady i ponowić wykonanie zdjęcia. • Funkcja [Rozległa panorama 3D] nie sprawdza się w przypadku, gdy fotografowane są: – Obiekty poruszające się. – Obiekty znajdujące się zbyt blisko aparatu. – Obiekty o powtarzalnym wzorze, np. płytki, bądź też obiekty charakteryzujące się niewielkim kontrastem, typu niebo, piaszczysta plaża, czy trawnik. – Obiekty ulegające ciągłym zmianom, np. fale lub wodospady. – Obiekty w słońcu lub oświetleniu elektrycznym itp., które są dużo jaśniejsze od otoczenia. • Rejestrowanie w trybie [Rozległa panorama 3D] może zostać przerwane w następujących sytuacjach: – Przy zbyt szybkim lub zbyt wolnym obracaniu aparatu. – Występują zbyt duże drgania. • Zdjęcie 3D składa się zarówno z pliku JPEG jak i pliku MPO. Po usunięciu pliku JPEG lub pliku MPO zawierającego obraz 3D mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem takiego zdjęcia 3D. • Aparatem można wykonywać panoramowanie w poziomie tylko w trybie Rozległa panorama 3D. z Wskazówki dotyczące wykonywania zdjęć panoramicznych 3D Panoramowanie aparatem należy wykonywać po niewielkim łuku ze stałą szybkością w kierunku wskazywanym na ekranie LCD, mając na względzie następujące uwagi. Panoramować z szybkością o połowę mniejszą niż w przypadku rejestrowania zwykłej rozległej panoramy. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks • Fotografować obiekt nieruchomy. • Utrzymywać dostateczną odległość między obiektem a tłem. • Zdjęcia 3D należy wykonywać w dobrze oświetlonym miejscu, na przykład na dworze. • Skomponować ujęcie i nacisnąć spust migawki do połowy, aby można było zablokować ustawienie ostrości, ekspozycji i balansu bieli. Następnie nacisnąć spust migawki do oporu i rozpocząć panoramowanie aparatem. • W przypadku obiektywu z zoomem wskazane jest korzystanie z pozycji W. • Kierunek panoramy można ustawić wybierając kolejno [Menu] t [Rozm. Obrazu] t [Kierunek panoramy], a rozmiar obrazu - wybierając [Menu] t [Rozm. Obrazu] t [Rozm. Obrazu]. Ciąg dalszy r 50 PL

z Nazwa pliku zdjęcia 3D Zdjęcie 3D składa się zarówno z pliku JPEG jak i pliku MPO. W przypadku importowania zdjęć wykonanych w trybie [Rozległa panorama 3D] do komputera, w tym samym folderze na komputerze przechowywane są poniższe dwa pliki danych obrazu: •DSC0sss.jpg •DSC0sss.mpo Po usunięciu pliku JPEG lub pliku MPO zawierającego obraz 3D mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem takiego zdjęcia 3D. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 51 PL